f Sporna lokacija izgradnje podzemne garaže - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sporna lokacija izgradnje podzemne garaže

12.07.2013

“Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za objekat javna podzemna garaža sa manifestacionim trgom” na mestu postojećeg zatvorenog parkinga kod Otvorenog univerziteta bila je tema javne rasprave održane, u Plavoj sali Gradske kuće, u petak, 12. jula 2013. godine.

Sporna lokacija izgradnje podzemne garaže

Projekat "Izgradnja podzemne garaže i izgradnja manifestacionog trga" na mestu postojećeg zatvorenog parkinga kod Otvorenog univerziteta bila je tema današnje javne rasprave povodom projekta izgradnje javne garaže i uređenja trga u Plavoj sali Gradske kuće. Javnu raspravu je vodila predsednik tehničke komisije, Gordana Gavrilović, u čijem sastavu su prof. Grković Slobodan, Darko Plenk i Miša Stojković.

Osnovno pitanje koje se nametnulo učesnicima pored "ekoloških" je u stvari ekonomska opravdanost čitavog poduhvata i zašto sada pored svih postojećih "problema" i nezavršenih projekata uopšte razmišljati o ovako nečemu... (Učesnik javne rasprave, Mile Zgonjanjin je to naglasio i ukazao na nedostatak onog bitnijeg za život građana i razvitak grada, a to je nedostatak prostora za mala i srednja preduzeća... videti minutažu snimka od 50.18)

Komentar gradonačelnika Modesta Dulića na pitanje o ovoj javnoj raspravi je bio - Ja sam apsolutno protiv ove investicije bez ozbiljne analize o ekonomskoj opavdanosti iste kao i uticaja ovog projekta na ostale okolne objekte!

 

Opširnije: http://www.subotica.info/2013/07/12/sporna-lokacija-izgradnje-podzemne-garaze

Podzemna garaža ispred Otvorenog univerziteta

Subotica bi mogla da dobije podzemnu garažu na mestu parkinga ispred Otvorenog univerziterta duplo većeg kapaciteta, o čemu se danas govorilo na Javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu. Taj projekat je dobio lokacijsku dozvolu, ali procedura nalaže održavanje Javne rasprave gde su učestvovali svi subjekti koji su do današnjeg dana imali uvid u projekat, i koji su imali prilike da postavljaju pitanja i iskažu svoja neslaganja sa predloženim projektom. Moguća podzemna garaža trebalo bi da sadrži 300 parking mesta na dva nivoa, a investitor projekta je Direkcija za izgradnju grada.

Stevan Dojić gotovo svakodnevno parkira svoj automobil ispred Otvorenog univerziteta. Po njegovom mišljenju Subotica ima dovoljno parking mesta i podzemna garaža, bar po njegovim rečima, Subotici nije neophodna.

Projekat podzemne garaže ispred Otvorenog univerziteta je predstavljen svima koji su bili na uvidu u njen nacrt. Svako od subjekata imao je priliku da iznese svoj stav o ideji. Na Javnoj raspravi su učestvovale, kako nevladine organizacije, tako i predstavnici Grada, Građevisnkog fakulteta, zaštitara životne sredine, kao i mnogi drugi.

U zavisnoti da li će podzemna garaža imati uticaj na životnu okolinu ili ne, zavisi i njen konačan izgled. Garaža bi trebalo da ima 300 parking mesta na dva nivoa, a investitor projekta je Direkcija za izgradnju grada.

Opširnije: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/podzemna-gara-ispred-otvorenog-univerziteta

Povratak...