f Dr Slobodan Puzović predstavio Program implementacije Regionalnog prostornog plana APV - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dr Slobodan Puzović predstavio Program implementacije Regionalnog prostornog plana APV

02.07.2013

Dana 25.juna 2013. godine, u Poslaničkom klubu Skupštine Ap Vojvodine, održana je svečana promocija donošenja Pragrama implementacije Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine. Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dr Slobodan Puzović, govorio je o značaju donošenja Programa implementacije kao dokumenta sprovođenja Regionalnog prostornog plana, značaju prostornog planiranja i uspešne realizacije prostorno-planskih dokumenata.


Program implementacije RPP APV predstavlja dokument kojim se utvrđuju mere i aktivnosti sprovođenja planskih rešenja datih u regionalnom prostornom planu. Obuhvatio je 65 strateških prioriteta iz regionalnog prostonog plana iz kojih proizilaze mnogobrojne aktivnosti, projekti i uslovi za njihovu realizaciju, planirani u narednih pet godina – od 2013. do 2017. godine. Predstavlja prvi program implementacije za regionalni nivo. Za svaki prioritet pojedinačno, u saradnji sa nosiocem glavne odgovornosti za njegovu realizaciju, utvrđeni su: učesnici u realizaciji prioriteta, aktivnosti i projekti koji će voditi ka realizaciji prioriteta, dinamika i faze realizacije prioriteta, finansijska sredstva za realizaciju prioriteta (procena) i izvori finansiranja.

Prema Puzovićevim rečima, „Program implementacije Regionalnog prostornog plana Vojvodine bio je velik izazov. Naime, u Regionalnom prostornom planu definisano je157 streteških priorioteta prostornog razvoja Pokrajine iz 25 tematskih oblasti. Uzimajući to u obzir, morali smo da napravimo takav program impelementacije koji će biti realan, životan, održiv i izvodljiv. Želeli smo da napravimo dokument koji je realan da se sprovede u praksi, imajući u vidu u kakvim uslovima živimo, kada je ekonomska kriza prisutna već godinama i u skladu sa našim mogućnostima.“

Od samog početka izrade Programa implementacije, imajući u vidu značaj i karakter dokumenta, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine ostvario je neophodnu saradnju sa svim pokrajinskim sekretarijatima, određenim ministarstvima i drugim institucijama u pogledu opredeljenja i definisanja prioritetnih projekata od uticaja na budući prostorni razvoj Pokrajine. Pri tome posebno treba naglasiti izuzetan doprinos koji su svojim aktivnim učešćem u utvrđivanju projekata dali resorni sekretarijati Vlade AP Vojvodine kao nosioci glavne odgovornosti za realizaciju prioriteta, podsetio je dr Puzović i dodao da će se kroz godišnje izveštaje vrednovati prethodno urađeno, kako bi se mogle učiniti neophodne korekcije, da bismo „prostorni plan očuvali životnim, na dobrobit stanovništva sa ovog prostora.

Na skupu posvećenom ovom događaju prisustvovali su direktor Republičke agencije za prostorno planiranje, mr Dragan Dunčić, direktor Zavoda za urbanizam Vojvodine Vladimir Zelenović i predstavnici lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine i stručna lica u institucijama koje izrađuju plansku dokumentaciju.

Implementacija je sastavni deo procesa prostornog planiranja i predstavlja opremanje plana instrumentima za realizaciju pojedinih planskih rešenja. Implementacija sadrži skup mera i aktivnosti koje povezuju prostorno planiranje sa konkretnim akcijama. U dosadašnjoj praksi u Srbiji, međutim, prostorni planovi nikada nisu u potpunosti implementirani, tako da implementacija predstavlja najslabije razvijen deo planskog procesa.

Ovom prilikom, prisutnima je svečano uručen po primerak Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine i primerak Programa implementacije Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine za narednih pet godina.

Na kraju svog obraćanja prisutnima, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je naglasio: „Ovo je tek početak, suštinska bitka za bolji standard, za očuvanje životne sredine, za izbegavanje sukoba interesnih grupa vezanih za prostorno planiranje tek predstoji i zato vas pozivam da budete aktivni učesnici u postizanju ciljeva iz Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Vojvodine“.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=9839

Povratak...