f AC SU - Studijsko putovanje u Vranjskoj banji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Studijsko putovanje u Vranjskoj banji

02.07.2013

Studijsko putovanje: Međusobni odnosi vodoprivredne delatnosti, lokalnih samouprava i civilnog društva

Uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji, Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, 27. i 28 juna organizovala je studijsko putovanje namenjeno udruženjima građana.

Osim predstavnika Arhus centara Subotice i Kragujevca, među učesnicima su bili i Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, Ambasador održivog razvoja i životne sredine iz Beograda, novosadsko Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine”, Zelena ekološka partija iz Novog Pazara i drugi.

Cilj studijskog putovanja je bio upoznavanje organizacija civilnog društva sa problemima vodoprivrede u Srbiji i mogućnostima učešća u planianju i sporvođenju aktivnosti u vezi sa sprečavanjem poplava i sanacijom.

Prema programskoj šemi, učesnici su posetili branu i akumulaciono jezero Gruža na kome se nalazi postrojenje za pripremu pijaće vode kojom se snabdeva grad Kragujevac. Učesnike je primio zamenik direktora JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac, Tomislav Vukadinović, koji ih je bliže upoznao sa radom postrojenja, kao i o fazama pripremanja pijaće vode  i merama sprečavanja od  poplava. U okviru mera od sprečavanja od poplava, zamenik direktora je istakao da je brana poslednji put bila poplavnjena 2010. godine. Od tada se radi na prevenciji, što za cilj ima blagovremenu reakciju na opasnost od poplava. Što se tiče ostalih mera, najvažnije je proizvodnja i prerada vode za piće kojom se snabdeva grad.

U nastavku puta učesnici su upoznati sa jednim od većih problema vodoprivrede, a to je nelegalna eksloploatacija šljunka i peska iz vodotoka i sa vodnog zemljišta. Za prikaz ove nelegalne aktivnosti vožnja je nastavljena duž reke Južne Morave, gde je procenat kriminala najveći. Na svega nekoliko metara od puta uočljive su posledice ovih aktivnosti.

Po dolasku u Vranjsku banju, predavanje je održao, mr Ratko Bajčetić, iz JP “Vode Vojvodine” koji je učesnicima objasnio značenje osnovnih pojmova vezanih za problem vodoprivrede, te ukazao na najvažnije zakonske propise vezane za ovu oblast. U okviru predavanja, učesnici su mogli da vide kratak video zapis o katastrofalnim poplavama koje su zadesile područje opštine Trgovište, Jaša Tomić i Zaječar koje je pripremio Institut “Jaroslav Černi”. Po završetku predavanja otvorena je diskusija. Na pitanje, Jelene Gerzine, iz Kancelarije Vlade Republike Srbije, da li se radi procena plana upravljanja  i ko je inicira, mr Ratko Bajčetić, je odgovorio da se ona zvanično ne radi.

Sledećeg dana, učesnici su obišli opštinu Trgovište i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave. Načelnik štaba za vanredne situacije je pristunima govorio o velikoj poplavi koja se dogodila 1988. godine koja je, nažalost, imala i ljudskih žrtva. Napomenuo je da se još od tada radi na sanaciji koja obuhvata rekonstrukciju oštećenih i porušenih mostova. U toku svog izlaganja, istaknuto je i da je opština Trgovište siromašna opština koja osim problema bujičnih reka, ima i problema sa požarima. Usledela je diskusija koju je otvorila Ivana Jovcic, iz Centra za unapređenje životne sredine pitanjem da li u ovoj opštini postoje ekološke organizacije koje rade na podizanju svesti kod građana.

Usledeo je odgovor da takvih organizacija na području opštine Trgovište ne postoje, ali da bi one svakako mogle da doprinesu da i građani aktivno učestvuju u rešavanju problema. Usled nedostatka dovoljno razvijene ekološke svesti, meštani svakodnevno izbacuju smeće u reke čime stvaraju mogućnost od začepljenja odvonog sistema koji dalje može da uzrokuje poplave. Potom je usledilo pitanje, Đorđa Popovića, iz Kancelarije Vlade Republike Srbije da li se u školama mladi edukuju. Načelnik štaba je odgovorio odrično, ali da su u raznim ustanovama podelili brošure u kojima se između ostalog mogu pronaći informacije o načinu reagovanja u slučaju opasnosti od poplava.

Takođe, je istakao da smatra da se u školama ove brošure izučavaju iako nema zvaničnu informaciju da se to stvarno i čini. Vladan Malesev, je ispred Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije postavio pitanje da li je i koliko sredstava opština Trgovište izdvojila za pitanje vodoprivrede. Dobio je pozitivan odgovor, sa cifrom od dva miliona dinara, pri čemu je taj iznos nedovoljan, te se zahteva aktivnije učešće Republike bar što se finansija tiče. Poslednje u nizu pitanja je postavio, Damir Vladović, iz Udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine” upitavši da li postoji saradnja između lokalnih vlasti i Crvenog krsta Srbije. Načelnik štaba je rekao da neki vid saradnje postoji i to u vidu donacije paketa, ali je istakao i da lokalna samouprava aganžuje određeni broj ljudi za akcije odbrana od poplava, te da ne postoji potreba za volonerima iz Crvenog krsta Srbije. Diskusiju je zatvorio, Miroslav Stefanović, iz Instituta “Jaroslav Černi” napomenuvši da je ova ustanova izadrila Plan upravljanja koji je opština Trgovište usvojila u martu ove godine, i zahvalio se domaćinima na izdvojenom vremenu. Po završetku izlaganja, učesnici su obišli reku Pčinju koju čine Tripušnica i Kozjedolska reka.

Povratak...