f Informacija o prekoračenju PM10 u Obrenovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o prekoračenju PM10 u Obrenovcu

25.06.2013

U ponedeljak, 24. juna 2013. godine, instrumenti Agencije za zaštitu životne sredine koji kontinualno mere sadržaj zagađujućih materija u vazduhu, registrovali su porast koncentracije suspendovanih čestica PM10. Rast koncentracija počeo je u 15.30 i trajao je do 17.30 tako da su srednje satne koncentracije ove zagađujuće materije u 16 sati iznosile 674 mikrograma/m3, u 17 časova srednja satna koncentracija iznosila je maksimalnih 893 mikrograma/ m3, a u 18 časova došlo je do pada satne koncentracije na 349 mikrograma/m3. U 19 časova nivo suspendovanih čestica u potpunosti se normalizovao, odnosno iznosio je 7 mikrograma/m3.

O prekoračenjima na satnom nivou ne može se govoriti zato što te granice ne postoje ni u Srbiji niti bilo gde u svetu. Može se konstatovati da je ovaj trosatni porast doveo do porasta srednje dnevne vrednosti i njenog prekoračenja, jer je dnevna vrednost bila 95 mirkograma/ m3 što je gotovo duplo veća vrednost od dozvoljene, koja je definisana Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i iznosi 50 mikrograma/m3. Ovakvih prekoračenja dnevnih vrednosti u Obrenovcu u 2012. godini bilo je 101 , u 2011. čak 186, a broj dozvoljenih prekoračenja u toku godine je 35 dana.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/informacija-o-prekoracenju-pm10-u-obrenovcu

Povratak...