f Opština Obrenovac predlaze prodaju pepel TE Nikola Tesla - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Opština Obrenovac predlaze prodaju pepel TE Nikola Tesla

25.06.2013

Problem zagađenja vazduha u Obrenovcu pepelom, s deponija Termoelektrane "Nikola Tesla" može se rešiti nalaženjem kupca za deo pepela, a ostatak bi trebalo pokriti travom.

Predsednik Opštine Obrenovac Miroslav Čučković je to danas izjavio je agenciji Beta.

Jedan od predloga Opštine je da 50 kompozicija koje svakodnevno dopremaju 100.000 tona uglja do termoelektrane, a prazne se vraćaju ka kopovima "Kolubare", može da pepeo odveze u depresije tog površinskog rudnika i gde bi se pepeo prekrio zemljom.

Čučković je rekao da je Opština danas poslala te predloge Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije.

On je rekao da je Opština obezbedila "tri dodatna sifona" uz postojeća tri koje ima Termoelektrana, i poljoprivrednu mehanizaciju koja je sve vreme vodom prskala pepeo i time smanjila količinu pepela koju vetar donosi nad Obrenovac.

U Obrenovcu je u ponedeljak, 24. juna, izmerena velika količina pepela u vazduhu, koja je, po navodima stranke Zeleni Srbije, bila 28 puta veća od dozvoljene.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije saopštilo je danas da je "normalizovana koncentracija čestica pepela" u vazduhu u Obrenovcu.

Izvor:http://zelenasrbija.rs/srbija/5366-optina-obrenovac-predlaze-prodaju-pepel-te-nikola-tesla

Povratak...