f Konferencija za novinare povodom usvajanja Programa implementaciji Regionalnog prostornog plana APV - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konferencija za novinare povodom usvajanja Programa implementaciji Regionalnog prostornog plana APV

17.06.2013

Novi Sad, 17. juni 2013. godine - Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović održao je konferenciju za medije povodom donošenja Programa implementacije Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine.

Taj strateški dokument donela je Skupština AP Vojvodine. Na konferenciji je govorio i Vladimir Zelenović, direktor Zavoda za urbanizam Vojvodine, koji je nosio izradu Programa implementacije, a konferenciji je prisustovala i pomoćnica pokrajinskog sekretara Valentina Arambašić.
Pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović istakao je da je Program implementacije značajan dokument, kojim se razrađuje i daje podrška realizaciji strateških prioriteta i projekata definisanih u Regionalnom prostornom planu Vojvodine.
„Donošenje Programa implementacije Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, utvrđeno je Zakonom o planiranju i izgradnji, pri čemu taj dokument predstavlja prvi Program implementacije u Republici Srbiji za prostorni plan regionalnog nivoa", istakao je sekretar Puzović. "Programom implementacije utvrđene su mere i aktivnosti kojima se razrađuje i daje podrška realizaciji prioriteta i projekata definisanih u prostornom planu Pokrajine, usklađuju sektorske planske politike, identifikuju konflikti i interesi i utvrđuje njihovo praćenje i usklađivanje, za period od pet godina. To je dokument kojim se na svojevrstan način povezuje prostorno planiranje i konkretne akcije u prostoru", naveo je Puzović.
Pokrajinski sekretar je dodao da je od 157 strateških prioriteta sprovođenja Regionalnog prostornog plana - nakon detaljne analize sa ekonomsko-finansijskog, organizacionog i institucionalnog aspekta - formirana lista od 65 strateških prioriteta. Za svaki prioritet pojedinačno utvrđeni su učesnici u realizaciji. Projektima su utvrđeni dinamika i faze realizacije, finansijska sredstva i izvori finansiranja, te odgovornost za realizaciju projekata. Poseban doprinos pri formiranju liste prioriteta dali su resorni sekretarijati Vlade Vojvodine, najodgovorniji za njihovu realizaciju."Dalje aktivnosti sekretarijata, imajući u vidu obavezu praćenja realizacije utvrđenih prioritea, biće periodično izveštavanje, odnosno izrada godišnjih izveštaja o ostvarivanju prostornog plana na osnovu praćenja 106 definisanih pokazatelja prostornog razvoja", naglasio je dr Puzović. 

Direktor Zavoda za urbanizam Vojvodine Vladimir Zelenović kazao je da je Program implementacije - dokument kojim su sagledani prioriteti utvrđeni prostornim planom Pokrajine, koji se mogu realizovati u navedenom implementacionom periodu. Donošenjem tog dokumenta obezbeđeni su preduslovi za uključivanje predloženih projekata u programe razvoja odgovornih institucija, kao i mogućnost da se pribave potrebna sredstva iz drugih izvora, kao što su donacije i međunarodni fondovi (IPA). Ostvarenje strateških prioriteta i projekata utvrđenih Programom implementacije, predstavlja prioritet u periodu od 2013 do 2017.

Izvor:http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=8003&Itemid=1

Povratak...