f Sednica Odbora za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sednica Odbora za zaštitu životne sredine

12.06.2013

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, od 11. juna, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za period februar-april 2013. godine.


Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Milan Bačević odgovarao je na pitanja članova Odbora, koji su se dodatno interesovali za stanje klizišta na Kolubari, za izveštaj o biomasi i solarnoj energiji, pitanja održivog korišćenja ribljeg fonda i normativnu aktivnost Ministarstva.
Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili Informaciju o radu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za period februar-april 2013. godine.
U nastavku sednice, članovi Odbora su jednoglasno podržali predlog predsednice Odbora, Milice Vojić Marković o formiranju Radne grupe koja će biti zadužena za razmatranje predstavki i žalbi građana. Radnu grupu činiće članovi Odbora Ivan Karić, Zoran Bojanić i Željko Sušec.

Sednici je predsedavala Milica Vojić Marković, predsednica Odbora.

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/24._sednica_Odbora_za_za%C5%A1titu_%C5%BEivotne_sredine.18813.941.html

Povratak...