f Nacrt Uredbe o izmenama i dopuna Uredbe za monotoring i zahtevima kvaliteta vazduha - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nacrt Uredbe o izmenama i dopuna Uredbe za monotoring i zahtevima kvaliteta vazduha

10.06.2013

Odbor zazaštitu životne sredine, na sednicama održanim 16. oktobra 2012. godine, 16. januara, 4. i 20. februara, te 5. juna 2013. godine, razmatrao je Izveštaj Vlade o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2011. godinu.

Na osnovu člana 228. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za zaštitu životne sredine podnosi IZVEŠTAJ Odbor za zaštitu životne sredine razmotrio je Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2011. godinu, koji je Vlada Republike Srbije podnela Narodnoj skupštini, na osnovu člana76.

Zakona o zaštiti životne sredine. Odbor je doneo zaključak da je neophodno obezbediti namensko trošenje sredstava u Budžetu Republike Srbije, koja su prikupljena od naknada za zagađivanje životne sredine, kako bi se obezbedilo kvalitetno kontinuirano sprovođenje državnog monitoringa (kontrole i praćenja) stanja životne sredine, u cilju obezbeđivanja adekvatnog sistema zaštite životne sredine.

Odbor predlaže da se razmatranje Izveštaja o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2011. godinu obavi i na sednici Narodne skupštine. Za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine određena je Milica Vojić Marković, predsednik Odbora.

 

Kompletan Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2011. godinu: http://www.sepa.gov.rs/download/Izvestaj_2011.pdf

 

Primedbe i sugestije mogu se dostavljati do 29. juna 2013. godine na adresu elektronske pošte: дусица.радојициц@мерз.гов.рс  na obrascu u prilogu

 http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-uredbe-o-izmenama-i-dopunama-uredbe-o-uslovima-za-monitoring-i-zahtevima-kvaliteta

Povratak...