f 23. sednica Odbora za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

23. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

05.06.2013

Odbor za zaštitu životne sredine održao je 23. sednicu, 5. juna, kada se obeležava Dan zaštite životne sredine.

 

Na ovoj sednici, Odbor je razmotrio Izveštaj o upravljanju otpadom na teritoriji Republike Srbije koji je sastavni deo Izveštaja o stanju životne sredine u Republici Srbije za 2011. godinu. O Izveštaju su govorili predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine. Oni su iznosili podatke o komunalnom, industrijskom, farmaceutskom i ambalažnom otpadu i upoznali članove Odbora sa podacima o uvozu i izvozu otpada.

 

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio Predlog zaključka da je neophodno obezbediti namensko trošenje sredstava u budžetu Republike Srbije, koja su prikupljena od naknada za zagađivanje životne sredine, kako bi se obezbedilo kvalitetno kontinuirano sprovođenje državnog monitoringa stanja životne sredine, u cilju obezbeđivanja adekvatnog sistema zaštite životne sredine.

 

Odbor je, takođe, usvojio predlog da se razmatranje Izveštaja o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2011. godinu obavi i na sednici Narodne skupštine.

 

U nastavku rada, predstavnici lokalnih samouprava iznosili su primere dobre prakse upravljanja otpadom i ukazivali na probleme koji postoje u ovoj oblasti u lokalnim sredinama. Govorilo se i nedostatku primarne selekcije otpada, pa je u tom smislu apelovano na članove Odbora da pomognu da selekcija otpada u budućnosti bude obavezujuća. Takođe, raspravljalo se i predstojećim aktivnostima Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine koje proizilaze iz obaveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim standardima EU.

Sednici je predsedavala Milica Vojić Marković, predsednica Odbora.

 

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/23._sednica_Odbora_za_za%C5%A1titu_%C5%BEivotne_sredine.18755.941.html

Povratak...