f Dodeljena sredstva za projekte civilnog sektora - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dodeljena sredstva za projekte civilnog sektora

08.05.2013

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović održao je konferenciju za novinare, na kojoj su objavljeni rezultati konkursa, koje je  Sekretarijat raspisao povodom dodele bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini.

Dr Slobodan Puzović je istakao da i pored toga što su sredstva namenjena za ove aktivnosti bila skromna, interesovanje civilnog sektora je bilo izuzetno veliko, što govori u prilog činjenici koliko je ovaj sektor snažan u Vojvodini. Najveće interesovanje predstavnici udrženja građana pokazali su za oblast zaštite životne sredine.

Resorni sekretar je saopštio  da je Sekretarijat ovom prilikom odobrio 38  projekata, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva namenjena za njihovu realizaciju iznose od 2 miliona dinara. Konkurisalo je ukupno 195 organizacija sa 196 projekata. Najveći broj udruženja koja su konkurisala su iz Bačke, čak 115, zatim 64  iz Banata, dok se iz Srema prijavilo tek 16 organizacija. Prema rečima resornog sekretara to se prenosi i na broj odobrenih projekata, gde Srem ponovo zaostaje sa svega jednim odobrenim projektom. Najveći broj odobrenih projekta je sa  teritorije Bačke, ukupno 21, dok je 16 sa teritorije Banata. U proseku po projektu je deljeno skromnih 50 do 60 hiljada dinara, jer je stav Sekretarijata bio da se pruži podrška što većem broju udruženja.Kako je još istaknuto, na ovaj način biće testirana neka mala udruženja u manjim sredinama, kojima je ovo šansa da kvalitetno urade svoje projekte i da  u narednoj godini pokušaju da konkurišu sa nekim ozbiljnijim projektom.

Preko ovog konkursa, odobreno je i 28 projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva. Radi se o projektima koji će  promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije na teritoriji naše pokrajine. Ukupna vrednost bespovratnih sredstava za projekte iz ove oblasti iznosi  2,8 miliona dinara. Ovde se pojavio mnogo manji broj projekata. Konkurisalo je svega 32 udruženja građana sa ukupno 33 projekata, od kojih je najveći broj projekata iz Bačke 24, iz Banata 7, a iz Srema samo 1 projekat.Na konkursu je podržano 80 odsto projekata sa oko 100.000 dinara  po projektu. Najviše odobrenih projekata je takođe iz Bačke.Pokrajinski sekretar Puzović istakao je da će uslediti pokušaj Sekretarijata da izbori veća sredstva u ove svrhe i objavi još jedan konkurs na jesen, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, a ukoliko bude mogućnosti i u domenu arhitekture, urbanizma i graditeljstva, te  omogući da što više građana iz ovih udruženja dobije mogućnost učešća.

U okviru konferencije, ujedno je upriličeno svečano potpisivanje ugovora sa predstavnicima  udruženja građana, korisnicima odobrenih sredstava.
Izvor: http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=7846&Itemid=1

 

Povratak...