f Zelena knjiga – Okvir klimatske i energetske politike 2030 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zelena knjiga – Okvir klimatske i energetske politike 2030

05.04.2013

Evropska komisija usvojila je Zelenu knjigu o Okviru klimatske i energetske politike 2030 i pozvala članice Evropske unije, institucije i zainteresovane aktere da učestvuju u javnim konsultacijama o novim ciljevima u borbi sa klimatskim promenama i energetici.

Novi okvir treba da doprinese daljem smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekte staklene bašte, obezbeđenju sigurnih isporuka energije i privrednom rastu, konkurentnosti i zapošljavanju kroz primenu visoke tehnologije i efikasnije trošenje.

Stavovi iz javnih konsultacija, koje će trajati do 2. jula, poslužiće Komisiji da pripremi konkretne predloge za Okvir 2030 koji treba da bude gotov do kraja ove godine.

Izrada Okvira za klimatsku i energetsku politiku EU do 2030. godine neophodna je kako bi se obezbedila izvesnost, smanjili regulatorni rizici za ulagače i mobilisala potrebna sredstva, podstaklo napredovanje ka konkurentnijoj ekonomiji i sigurnom energetskom sistemu, kao i postavili ambiciozni ciljevi u EU za smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekte staklene bašte s obzirom na novi međunarodni sporazum o klimatskim promenama predviđen za 2015. godinu.

Komisija je istakla da će Okvir 2030 biti zasnovan na iskustvu i lekcijama naučenim iz Okvira 2020. Takođe će se u izradi Okvira 2030 uzeti u obzir dugoročne perspektive zacrtane u Mapi puta ka konkurentnoj ekonomiji koja emituje malo ugljenika 2050, koju je Komisija donela 2011. godine, kao i Energetskoj mapi puta 2050 i Beloj knjizi za transport. Više o ovim dokumentima pogledati ovde.

Kod utvrđivanja ciljeva za 2030. godinu vodiće se računa o promenama u ekonomiji ali i razvoju nove tehnologije koja će za rezultat imati proizvodnju energije iz novih izvora i napretku na polju istraživanja.

„Zelena knjiga“ postavlja niz pitanja, uključujući o tipu i nivou klimatskih i energetskih projekcija za 2030, zatim kako postići koherentnost između različitih političkih instrumenata i kako da energetski sistem u najvećoj meri doprinese konkurentnosti EU.
Izvor: http://www.zelenidijalog.rs/zelena-knjiga-okvir-klimatske-i-energetske-politike-2030/

Povratak...