f Za Dan Zemlje očistili priobalje Toplice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za Dan Zemlje očistili priobalje Toplice

23.04.2013

Priobalje reke Toplice u Prokuplju je očišćeno u okviru proslave Medjunarodnog dana planete Zemlje.

Dva kilometra pirobalja je očistilo opštinsko Preduzeće za zaštitu i unapredjenje životne sredine,

Očišćen je kej duž reke od železničkog do putničkog mosta gde u prikupljenu smeće i otpad poodan za reciklažu i predati preduzeću "Por Verner i Veber", zaduženom za to.

U čišćenju je učesvovala i opštinskam Kancelarija za decu i mlade, kazala je kordinatora akcije Jelica Erčević iz opštinskog preduzeća za zaštitu okoline, i naglasila da je cilj da se ukaže mladima koliko je važno da brinu o svojoj okolini.

Aktivisti Preduzeća za zaštitu i unapredjenje životne sredine podelili su danas gradjanima letke sa savetima kako da čuvaju prirodu i doprinose reciklaži otpada.

 

Izvor:http://www.zelenasrbija.rs/srbija/4930-za-dan-zemlje-oistili-priobalje-toplice

Povratak...