f Subotica domaćin međunarodne konferencije o otpadnim vodama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica domaćin međunarodne konferencije o otpadnim vodama

10.04.2013

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, u saradnji sa gradom Suboticom i Privrednom komorom Srbije organizuje 43. Međunarodnu konferenciju „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad” koja se, od 10. do 12. aprila 2013. godine održava u Velikoj većnici Gradske kuće i kongresnoj sali Hotela „Patrija”, u Subotici. Cilj konferencije je razmena znanja i iskustva u navedenim tematskim oblastima i primena usvojene regulative i standarda koji vode poboljšanju stanja u životnoj sredini.

Gradonačelnik Subotice Modest Dulić je, prilikom svečanog otvaranja konferencije, rekao da se i grad Subotica, kao i svaka druga naseljena sredina, susreće sa određenim ekološkim problemima: problem tretiranja nasleđenog industrijskog otpada, problem Gradske deponije i potreba njene sanacije i dalja strategija održivog razvoja Grada koja podrazumeva inteligentno upravljanje otpadom, odnosno prikupljanje i selekciju, a kasnije i reciklažu otpada kroz regionalne centre koji će se graditi u okolini Subotice.

- Postoji i ozbiljno suočavanje sa problemom otpadnih voda koje nam onemogućavaju da na pravi način tretiramo prednost i kapacitet ovog grada, a to je pitanje turističkog kompleksa Palić. Donedavno otpadne vode nismo tretirali na pravi način, a odnedavno imamo prečistač koji ima odlične rezultate. Međutim, ono što je nasleđeno je narušen eko-sistem i zbog toga su zaključci sa ove konferencije i uopšte ova tema značajni za naš grad. Ozbiljan i odgovoran odnos prema životnoj sredini, strateški pristup tretiranju otpada jeste i odgovoran pristup prema budućnosti koju ostavljamo našoj deci, naglasio je Modest Dulić.

Član Gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalnu politiku i zaštitu životne sredine dr Atila Čengeri je rekao da se grad Subotica sastoji od 19 naseljenih mesta i da vodi računa o životnoj sredini, zaštiti prirode i zdravlju svojih građana. U Subotici se, kazao je, već godinama obavljaju sistematska ispitivanja kontrole parametara životne sredine sa ciljem zaštite i očuvanja kvaliteta, donošenja adekvatnih i pravovremenih odluka, kao i formiranja informacionog sistema i izveštavanja javnosti.

- Subotica je sedamdesetih godina imala veoma razvijena industrijska postrojenja i u tadašnjoj SFRJ najsavremeniji prečistač otpadnih voda. Današnji prečistač, koji je rekonstruisan i pušten u rad 2009. takođe je najsavremeniji uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji. Još 2002. godine Subotica je prepoznala značaj zaštite i unapređenja životne sredine i uz Kotor bila prvi grad koji je doneo Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP). Ovaj plan je bio osnova za rekonstrukciju tadašnjeg prečistača otpadnih voda, sanaciju i rekultivaciju divljih deponija, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, akcije na očuvanju i zaštiti prirodnih dobara i programe na podizanju ekološke svesti Subotičana. Lokalni plan upravljanja otpadom donet je 2011. i to je dokument kojim se organizuje upravljanje otpadom na nivou lokalne zajednice. Najozbiljniji zadaci koji nam predstoje su sanacija starih industrijskih zagađenja i rešavanje problema narušene hemijske i biološke ravnoteže jezera Palić i Ludaš, istakao je Atila Čengeri.

Konferenciju je otvorio pomoćnik ministra za razvoj, energetiku i zaštitu životne sredine dr Mirko Grubišić koji je, tim povodom, kazao da se u narednom periodu očekuju veoma ozbiljna investiciona ulaganja u tretman otpadnih voda. Prema njegovim rečima, za sprovođenje svih neophodnih direktiva, koje su, kako je rekao, gotovo usvojene kroz zakonsku regulativu kada je reč o uredbama, pravilnicima i zakonu, u narednom periodu očekuje se investicija od 5,6 milijardi evra.

- Ta investicija očekuje se u narednom periodu da bi Srbija mogla da sprovodi Uredbu o emisiji zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje, odnosno o graničnim vrednostima, za industrijske vode do 2030. godine a do 2045. za komunalne vode. Gorući problem je i Veliki bački kanal i mi očekujemo da će se, napokon, izgraditi centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i da će se posle toga prioritet dati čišćenju i uređenju samog kanala. Od projekata koji se realizuju u toku 2103. godine trebalo bi izdvojiti projekat sa KfW-om kojim je obuhvaćeno 17 opština na teritoriji Republike Srbije, s tim da se jedan deo projekta odnosi na vodosnabdevanje, a drugi na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, rekao je Mirko Grubišić.

Učesnicima i gostima konferencije „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad” obratili su se i dr Zoltan Ileš, ispred Ministarstva ruralnog razvoja Republike Mađarske, Sektor za zaštitu životne sredine koji je održao i prezentaciju na temu „Iskustva Mađarske u oblasti životne sredine od početka tranzicije do danas”, Predrag Bogdanović, predsednik UO Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Branimir Ljumović, sekretar Odbora za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije i Dragan Ivanović, generalni sekretar Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije.

Subotica je domaćin konferencije bila i 2006. i 2010. godine. Ovogodišnja konferencija okupila je oko 200 stručnjaka iz naše zemlje, Hrvatske, Mađarske, Francuske, Nemačke, Austrije, Italije i Češke, a tokom konferencije biće izloženo 49 radova. Akteri skupa složili su se u oceni da je Subotica u proteklih deset godina najviše uradila u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine.

 

Povratak...