f Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi

15.04.2013

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija" koji finansira Kraljevina Švedska

raspisuje

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi

„DRUGAČIJE OD DRUGIH"


Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija

Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2013. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

I ukoliko ste o ovim temama izveštavali drugačije od drugih

Prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?

Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a u cilju daljeg poboljšanja rada lokalnih administracija i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.

Koje su teme konkursa?

Evropske integracije na lokalnom nivou

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

U kojim kategorijama dodeljujemo nagrade?

U okviru konkursa „Drugačije od drugih" dodeljujemo ukupno osam nagrada. Četiri nagrade - po jedna za svaku od navedenih tema biće dodeljene medijima sa  nacionalnom/regionalnom pokrivenošću, a četiri nagrade - lokalnim medijima.

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?

Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:

štampani prilozi - u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)

elektronski - radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)

onlajn - print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)

ADRESA na koju treba dostaviti materijal:

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - Služba za informisanje

Makedonska 22/VIII,  11 OOO Beograd

sa naznakom - IZBOR ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE

ili

elektronskim putem na: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

 

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?

Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija.

A nagrade su?

Autore najboljih priloga nagradićemo tablet računarima.

Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu u novembru 2013. godine.

Za dodatna pitanja...

Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Preuzimanje konkursa na ovoj adresi: http://www.skgo.org/contests/80

 

Povratak...