f Prezentovana Amsterdamska deklaracija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentovana Amsterdamska deklaracija

08.04.2013

Arhus centar bio je domaćin prezentacije posvećene Amsterdamskoj deklaraciji u organizaciji nekoliko ministarstava i nevladinih organizacija. Amsterdamska deklaracija iz 2002. postala je definicija modernog svetskog humanizma a njen cilj je obezbeđivanje partnerske, sinergetske komunikacije i definisanje prioriteta na lokalnom nivou. U tesnoj je vezi sa već zaživelom Arhuskom konvencijom i svakako predstavlja korak ka usvajanju strateških opredeljenja i vrednosti EU.

 

Biljana Jovanović Ilić, Ministarstvo prost. planiranja: „Arhuskom deklaracijom poentiramo snagu održivog transporta, zdravlja i iznad svega zaštite životne sredine. Arhuska deklaracija je nešto što još nije formalno fokusirano, proces promocije je započeo a Arhuska konvencija je već ratifikovana i pokazuje izuzetne rezultate. Samim tim što masu dokumenata promovišemo u Arhus centru je dovoljno indikativno da pokaže koliko je značajna Arhuska konvencija i koliko je svest ljudi unapređena u procesu informisanja odnosno u procesu donošenja odluka.“

Promocija Amsterdamske deklaracije kreće iz subotičkog Arhus centra upravo zbog značaja pravovremene informisanosti građana o odgovornosti u procesu donošenja odluka a time i prava na pravdu odnosno adekvatnu životnu sredinu, zdravstveni status i održivi transport. A na pitanje da li je Srbija spremna da u potpunosti sprovede ove afirmativne mere Biljana Jovanović Ilić je potvrdno odgovorila.

„Smatram da je Srbija spremna ali na neki način imam određenu vrstu skepse jer profesionalni kapaciteti nisu kvantitativno spremni za ovakav izazov. Ipak, unapređujem i timski sarađujemo sa nevladinim sektorom i onda je to potpuno druga slika Srbije.“ - izjavila je Biljana Jovanović Ilić

Arhus centar nastavlja sa edukativnim aktivnostima vezanim za sporovođenje ovih veoma značajnih konvencija a uskoro će biti spremna i publikacija o stanju životne sredine za 2012.

Snježana Mitrović, Arhus centar: „Nama je zadovoljstvo što smo mogli danas da pružimo logističku podršku resornom ministarstvu i što ćemo se upoznati sa Amsterdamskom deklaracijom. Nastavićemo sa obukama, u planu nam je seminar namenjen komunalnim inspektorima i policajcima radi upoznavanja Arhuske konvencije. Privodimo kraju i prikupljanje tekstova koji će se naći u publikaciji o stanju životne sredine za 2012. koja će se odnositi na Severnobački okrug.“

 

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/prezentovana-amsterdamska-deklaracija-id14921.html

Povratak...