f Tribina o organskoj proizvodnji izazvala malu pažnju u Odžacima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Tribina o organskoj proizvodnji izazvala malu pažnju u Odžacima

28.03.2013

U organizaciji Ekološkog pokreta Odžaka sinoć je održana tribina na kojoj se govorilo o Osnovnim prinicipima organske proizvodnje. Predavači su bili mr Gordana Forgić, dipl. inž. Olivera Sekulić i Zoran Boca iz poljoprivredne stručne službe-Sombor, koji su izneli niz zanimljivih podataka vezanih za ovu oblast.

Istaknuto je da je jedan od najvažnijih segmenata u proizvodnji povrća je proizvodnja rasada. Rasad se može proizvoditi za potrebe samog proizvođača, ali je to prevaziđen način rada . Proizvodnja kvalitetnog rasada odvija se u zato specijalizovanim kompanijama tzv. „fabrikama rasada“. Eventualne greške u ovoj proizvodnji rasada, teško se mogu nadoknaditi bez obzira na uloženi trud i sredstva. Za razliku od industrijske proizvodnje , tradicionalan način podrazumeva dosta ručnog rada, ručnu setvu koja i pored velikog truda , ne daje odgovarajući proizvodnju ni po kvalitetu ni po količinu, pa su i prinosi i prihodi znatno manji.
Kao dobar primer koji treba slediti , istaknut je slučaj Udruženja Ekolend iz Telečke, gde se modernom proizvodnjom paprike , postižu visoki prinosi i prihodi, jer su ukupni troškovi vrlo niski. Sve je to uticalo da broj članova ovog Udruženja bude sve veći , i da proizvodnja paprike bude zaštititni znak ove sredine, koja veliki deo svoje proizvodnje izvozi u Nemačku.


Setva zdravog sertifikovanog semena, bilo koje vrste je od izuzetnog značaja , jer su onda zaraze svedene na procentualno dozvoljene granice, a ostvareni prinosi su veći, pa samim tim i prihodi koji se mogu ostvariti- rečeno je u zaključku ove tribine.

Članovi Ekološkog pokreta su se lično potrudili da obaveste što veći broj građana, kao što su to učinila i sredstva informisanja, a na tribini je bilo prisutno samo 15 lica, među kojima je bilo i troje predavača iz Sombora.

Razočarani smo slabim odzivom naših sugrađana , koji su propustili lepu priliku da saznaju dosta zanimljivih informacija iz oblasti organske proizvodnje. Oni koji su slušali ovo predavanje, moći će dosta toga da primene u svakodnevnoj praksi- rekao je za sajt Radio Odžaka dr Dušan Mirković, jedan od organizatora ove malo posećene tribine. Zbog toga ekolozi razmišljaju , da li da i ubuduće organizuju slična predavanja, koja gube smisao, ukoliko se na njima ne pojavi , bar tridesetak slušalaca.

 

Izvor: http://www.epodzaci.org/arhiva-vesti/309-tribina-o-organskoj-proizvodnji-izazvala-malu-panju-u-odacima

 

Povratak...