f Ozelenjeno dvorište škole "Matko Vuković" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ozelenjeno dvorište škole "Matko Vuković"

22.03.2013

Sadnice Goranskog rasadnika krasiće dvorište Osnovne škole “Matko Vuković”. U okviru akcije Pokreta Gorana Subotice i Goranskog rasadnika oplemenjena okolina još jednog školskog dvorišta, a sve u čast proleća. Zasađeno je 15 sadnica.

Iako vremenske prilike nisu povoljne za sadnju učenici Osnovne škole “Matko Vuković” zasadili su sadnice koje su dobili na poklon. Zasađeno je 15 sadnica.

Škola “Matko Vuković” godinama radi na ozelenjavaju i uređenu okoline škole. Direktorka kaže da su tražili sadni materijal da zamene osušeno ili polomljeno drveće.

Subotički gorani još jednom pozivaju sve škole da se uključe u akciju čišćenja, uređena  i sadnje kako bi oplemenili svoju okolinu. Pokret Gorana Subotice i Srbije  je osnovan 1960.godine i preteča je prvih ekoloških organizacija u Srbiji. Cilj je da se građani edukuju o zaštiti životne sredine.

 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/ozelenjeno-dvori-te-kole-matko-vukovi

Povratak...