f Obeležen rođendan Pokreta gorana Subotice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obeležen rođendan Pokreta gorana Subotice

20.03.2013

Prvi dan proleća, Dan Pokreta gorana Srbije i Svetski dana šuma obeležen je sadnjom u Osnovnoj školi “Kizur Ištvan”.  Povodom svog rođendana, subotički gorani će da ozelene i urede školska dvorišta u Subotici. U školi je zasađeno oko 20 sadnica.

U protekle 53 godine  koliko gorani rade i postoje pošumljeno je 300.000 hektara goleti, podignuto 94.983 hektara visokorodnih livada i pašnjaka i 31.307 hektara vanšumskog zelenila.

Učenici Osnovne škole “Kizur Ištvan” proleće su dočekali akcijom sadnje. Sadnice su im poklonili  subotički Gorani i Goranski rasadnik. Učenici kažu da će im sada dvorište biti lepše i uređenije.

 

Goranski rasadnik od ranije je poznat kao donator sadnica obrazovnim ustanovama.Cilj ove akcije je stvaranje zdravog i lepšeg pejzažnog ambijenta namenjenog deci. 

Povodom svog rođendana Subotički gorani će da poklone svim školama sadni materijal kako bi se zamenilo osušeno ili polomljeno drveće.Učenici i škola koja bude ostvarila najbolje rezultate u akciji dobiće i poklon u sadnom materijalu. Pokret gorana je nevladina organizacija osnovana 1960. godine sa ciljem okupljanja mladih i učešća u akcijama pošumljavanja i preteča je ekoloških pokreta u našoj zemlji.Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštita od vetra.

Akcija Pokreta gorana Subotice, Goranskog rasadnika i yueko televizije i radija nastavlja se i narednih dana. Gorani poslednjih godina više pažnje  posvećuje programima ekološkog obrazovanja  građana svih uzrasta.Cilj je da do 2050. godine Srbija bude potpuno bez goleti i zaštićena od erozija i klizišta.Gorani uvek ističu da samo jedno drvo godišnje proizvede 250 metara kubnih kiseonika, što je dovoljno za potrebe dva odrasla čoveka.

 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/obele-en-ro-endan-pokreta-gorana-subotice

Povratak...