f Grad Subotica bez GMO - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Grad Subotica bez GMO

11.03.2013

Udruženje TERRA'S, Centar za ekologiju i održivi razvoj-CEKOR i Regionalni Arhus centar Subotica su prošle nedelje pokrenula inicijativu za donošenje Deklaracije Grada Subotice bez GMO (genetički modifikovani organizmi). Nacrt Deklaracije je prosleđen gradonačelniku, Modestu Duliću, i njegovim pomoćnicima, predsednici Skupštine, Mariji Kern Šolja, te odborničkim grupama i članovima Gradskog veća sa molbom da se razmotri, a potom usvoji u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom o radu Skupštine Grada Subotice.

 

U tekstu Deklaracije je naglašena veoma važna pozicija lokalne samouprave u definisanju i sprovođenju politike o pitanjima GMO.

Takođe, inicijatori su izrazili spremnost za daljim koracima i neposrednim uključivanjem  organizacija civilnog društva u razmatranje i donošenje predloženog akta, te predložili da se zajednički organizuje javni skup sa temom GMO u lokalnoj samoupravi u cilju što kvalitetnijeg informisanja, ne samo predstavnika lokane samouprave, već celokupne javnosti.

Podrška Deklaraciji se može proslediti pismeno elektronskim putem: terras@terras.org.rs, aarhussu@openunsubotica.rs ili djnatasa@yahoo.com, direktno ili poštom na adrese:

-      Udruženje TERRA'S, Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica,

(telefon: 024-554-600 lokal 123)

-      CEKOR, Korzo 15/13, 24000 Subotica (telefon: 024-523-191)

 

Inicijativa za donošenje

Deklaracije „Grad Subotica bez GMO“

 

Ovom Inicijativom predlažemo da odbornici Skupštine Grada Subotice usvoje Deklaraciju kojom bi područje Grada Subotice proglasili za teritoriju na kojoj se ne proizvodi – odnosno ne gaji i ne obavlja promet GMO i proizvoda od GMO.

Sastavni deo ove Inicijative je Nacrt Deklaracije.

Nacrt može biti dobra osnova za uključivanje svih izabranih predstavnika građanki i građana naše lokalne samouprave, kao i nevladinih organizacija u pripremi Predloga Deklaracije i njenom razmatranju i usvajanju.

 

Obrazloženje

Usvajanjem ove Deklaracije Skupština Grada Subotice:

 

 1.  Pokazuje građanima da je zainteresovana za njihovo zdravlje i stanje u životnoj sredini;
 2.  Definiše svoj pristup civilizacijskom izazovu u pogledu gajenja i prometa GMO;
 3. Označava svoju teritoriju kao prostor bez GMO i time, na određeni način, postaje predeo izuzetnih osobenosti pogodan za gajenje biljnih i životinjskih vrsta koje nisu GMO, a za kojima postoji povećana potreba sve mnogobrojnijeg stanovništva u Evropskoj uniji i šire;
 4. Prostori bez GMO imaju značajne ekološke i turističke vrednosti;
 5. Doprinosi doslednoj primeni postojećih propisa i izgradnji politike Republike Srbije u ovoj oblasti;
 6. Doprinosi obaveštavanju građana i donosilaca odluka o fenomenu GMO;
 7. Podržava tradicionalnu kontrolisanu i organsku proizvodnju u poljoprivredi i proizvodnji hrane i tradicionalne postupke oplemenjivanja i selekcije biljaka i životinja;
 8. Pridružuje se opštinama, gradovima, regijama i pokrajinama u Evropskoj uniji i svetu koje su donele ovakve i slične dokumente u nameri da spreče, zaustave ili ograniče širenje GMO;

 

NACRT

Na osnovu člana 190. Ustava Republike Srbije, člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi i člana____Statuta Grada Subotice,

Skupština Grada Subotice donosi:

 

DEKLARACIJU

ZA GRAD SUBOTICA BEZ GMO

 

Preambula

Polazeći od činjenice da je lokalna samouprava najbliža rešavanju problema životne sredine;

Naglašavajući da je život građanki i građana u središtu održivog razvoja naše lokalne zajednice i da se pitanja zaštite životne sredine najbolje rešavaju uz neposredno učešće građana;

Svesna da širenje tehnologije genetičkog inženjeringa, posebno transgenetskih metoda u okviru genetičkog inženjeringa i genetičkih modifikacija, i uvođenje (proizvodnja, promet i upotreba), živih GMO i proizvoda od GMO u našu životnu sredinu mogu da nanesu procenjivu štetu po prirodnu raznovrsnost naše životne sredine, kao i da izazovu nesagledive dugoročne rizike po zdravlje naših građana i građanki;

Odlučna u nameri da sačuvamo biljne i životinjske vrste koje su osnova naše zdrave poljoprivrede i ishrane;

Ističući da brani slobodu izbora semena i vrsta koje gajimo kao i nezavisnost naših poljoprivrednika od proizvođača i trgovaca GMO;

Uvažavajući rastuću zabrinutost građana i građanki u vezi sa nepostojanjem naučne sigurnosti, a kao i usled nedostajućih relevantnih naučnih informacija, zaključaka, istraživanja i znanja o rizicima i posledicama upotrebe GMO i proizvoda od GMO po očuvanje naših prirodnih resursa i uticaja na zdravlje ljudi;

Rešena da unapredi organsku, kontrolisanu tradicionalnu i konvencionalnu poljoprivredu, posebno podržavajući pravo i slobodu poljoprivrednika na prirodni odabir, klasično oplemenjivanje i ukrštanje, obnovu i zaštitu domaćih autohtonih sorti;

Odgovorna za dobrobit i zdravlje ljudi Grada Subotice, rukovodeći se razumnim načelom predostrožnosti,

 

Skupština Grada Subotice:

 1.  Proglašava teritoriju Grada Subotice za teritoriju bez proizvodnje, odnosno gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO) i proizvoda od genetski modifikovanih organizama (proizvodi od GMO);
 2.  Obavezuje Izvršne organe i organe uprave Grada Subotice da u skladu sa svojim ovlašćenjima doprinesu sprovođenje slova i duha ove Deklaracije, posebno u delu staranja o zaštiti životne sredine; zaštiti, unapređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta; razvoju i unapređenju turizma, ugostiteljstva i trgovine; zdravstvenoj zaštiti i planiranju razvoja;
 3. Poziva Narodnu skupštinu Srbije i Vladu Srbije da i nadalje primenjuje postojeće propise iz ove oblasti uz njihovo preciziranje i usaglašavanje i sa stavovima ove Deklaracije i budu privrženi nameri da Srbija ostane područje bez proizvodnje -odnosno gajenja i prometa GMO i proizvoda od GMO;
 4. Obavezuje se da će:

-Se sva pitanja u vezi primene Deklaracije rešavati uz neposredno učešće građana;

- Doprinositi primeni postojećih propisa, planova i programa iz ove oblasti kao i njihovom preciziranju i usaglašavanju sa stavovima Deklaracije;

- Stvarati uslove za unapređenje rada lokalnih organa, organizacija i institucija neophodnih za primenu propisa iz ove oblasti;

 

5. Pridružuje se i podržava predstavnička tela opština, regija i gradova u Evropskoj uniji i svetu koja su već proglasila svoje teritorije za teritorije bez GMO (GMO free zone) u želji da sa njima razvija saradnju na ovom polju delovanja i odgovornosti.

Povratak...