f Saopštenje - Regionalna energetska strategija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saopštenje - Regionalna energetska strategija

25.02.2013

Nevladine organizacije jugoistočne Evrope pozdravljaju zaključke koje je doneo Evropski Parlament po pitanju nedostataka regionalne energetske strategije jugoistočne Evrope.Nevladine organizacije jugoistočne Evrope, su ove nedelje izrazile zahvalnost Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta za organizovanje javnog slušanja 21. februara 2013. godine radi ispitivanja ozbiljnih nedostataka u Regionalnoj energetskoj strategiji (RES) Enegretske zajednice.

Strategija, odobrena u Crnoj Gori 18. oktobra 2012. godine od strane regionalnih ministara energetike jugoistočne Evrope je došla pod široku kritiku zbog nekoliko razloga: 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se Odboru za spoljna pitanja što je predstavnicima nevladinih organizacija dao šansu da prezentuju i diskutuju određene tačke ovog važnog dokumenta, rekao je Zvezdan Kalmar iz CEKOR-a. „Nadamo se da će ovaj događaj služiti kao pozitivan primer Evropskoj Komisiji, sekretarijatu Energetske zajedice i nacionalnim vlastima u našim zemljama za sve buduće javne rasprave po ovom pitanju.“

 

„U potpunosti se slažemo sa glavnim zaključkom slušanja, posebno sa delom gde se kaže da Regionalna energetska strategija (Energetske zajednice) ne omogućuje održivost energetskog sektora jugoistočne Evrope u skladu sa evropskim standardima zaštite životne sredine, te da istu nije trebalo pripremati na netransparentan način, iza zatvorenih vrata. Takođe je vrlo verovatno da Strategija jednostavno neće biti primenjena, imajući u vidu uticaj korupcije u našem regionu na prigušivanje pozitivnih investicija“.

Nevladine organizacije se nadaju da će sadašnja verzija Regionalne energeske strategije zaista biti sistemski dopunjena (kao što je navedeno u saopštenju za javnost Energetske zajednice koje je pratilo prihvatanje strategije) i poboljšana (kako je zaključeno na javnom slušanju u Evopskom Parlamentu) i da žele da učestvuju u tom procesu na konstruktivan i efikasan način. Grupe takođe pozdravljaju najavu po kojoj će javna diskusija o specifičnim prioritetnim projektima koji proizilaze iz Strategije biti održane tokom marta i aprila 2013-te godine, kao i da žele da učestvuju u tome.

„Razvoj energetskog sektora je ključni temelj za razvoj svih sektora u zemljama jugoistočne Evrope“, rekao je Zvezdan Kalmar, „u ne tako dalekoj budućnosti mi se nadamo da ćemo videti naše zemlje i naš region još uvek bogat prirodnim resursima, ekonomski prosperitetan, sa zdravom okolinom i punom integrisanošću u EU. Naš region ima veliki potencijal za energetsku efikasnost, održivu obnovljivu energiju i ljudske resurse – što je sve ključno za postizanje tih ciljeva. U cilju konstruktivnog doprinosa energetskim diskusijama u regionu, organizacije jugoistočne Evrope su nedavno počele s projektom finansiranim od strane EU “

South East Europe Sustainable Energy Policy (SEE SEP)” koji (između ostalog) namerava da istraži razne, činjenicama potkrepljene, mogućnosti energetskog razvoja jugoistočne Evrope. Projektna grupa se nada da će sve zainteresovane strane pozdraviti inicijativu i uzeti učešće u razvoju energetskih modela sa malim emisijama ugljen dioksida i da svi željno očekuju  početak nekih novih debata i da inpirišu političare da razmotre nove razvojne koncepte.

 

Izvor: http://www.cekor.org/

Povratak...