f Akcija Pokreta gorana povodom prvog dana proleća - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Akcija Pokreta gorana povodom prvog dana proleća

06.03.2013

Povodom prvog dana proleća i Dana gorana subotički gorani pozivaju sve škole da sprovedu akciju prolećnog čišćenja i uređenja dvorišta i okoline. Tim povodom, Subotički gorani će da poklone  svim školama sadni materijal kako bi se zamenilo osušeno ili polomljeno drveće.

Učenici i škola koja bude ostvarila najbolje rezultate u akciji dobiće  i poklon u sadnom materijalu. Pokret gorana je nevladina organizacija osnovana 1960. godine sa ciljem okupljanja mladih i učešća u akcijama pošumljavanja i preteča je ekoloških pokreta u našoj zemlji.

Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštita od vetra.Poslednjih godina najveća pažnja se posvećuje programima ekološkog obrazovanja pripadnika Pokreta gorana i građana svih uzrasta.

 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/akcija-pokreta-gorana-povodom-prvog-dana-prole

Povratak...