f Predviđena lokacija regionalne deponije Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predviđena lokacija regionalne deponije Subotica

01.03.2013

Predviđena lokacija regionalne deponije Subotica se naslanja na lokalni put IV reda, Subotica-Bikovo-Orom, na 19, 7 kilometara od Subotice, u jugoistočnom pravcu, sa njegove desne strane, navodi Regionalna deponija Subotica.Najbliža naselja u odnosu na predviđenu regionalnu deponiju su Gabrić i Orom, koji se nalaze na dva kilometra od lokacije.

Površina predviđena za izgradnju regionalne deponije iznosi 46 ha i obuhvata parcelu br. 2635 k.o. Bikovo. Kako navodi u Regionalnoj deponiji lokaciaj se ne nalazi pored naselja Verušić.

Podsetimo, Agencija Tanjug je emitovala vest pod naslovom "EU finansira gradnju regionalne deponije u Bačkoj" u kojoj je naveden netačan podatak da će se otpad depremati u naselje Verušić kraj Subotice. Kako navode, taj podatak je izazvao veliku uznemirenost građana naselja Verušić.

 

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/regionalna-deponija-na-2km-od-prvih-naselja-/-19-7-km-od-subotice-id14442.html

 

Povratak...