f Održana redovna Skupština Udruženja TERRA’S - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana redovna Skupština Udruženja TERRA’S

26.02.2013

U subotu, 23. januara, održana je redovna godišnja Skupština Udruženja TERRA’S, na kojoj je Snježana Mitrović, zamenica predsednika, podnela Izveštaj o radu u 2012. i Plan rada za 2013. godinu. Istakla je da je realizovan jedan od najvažnijih projekata „ORGANICA.net“, podržan od strane Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. Uz glavnog partnera Udrugu za kreativni razvoj ’’Slap’’ iz Osijeka, ostali partneri su bili PU ’’Naša radost’’ iz Subotice i Centar za predškolski odgoj iz Osijeka. Najznačajniji rezultati projekta su uvođenje organik obroka u 41 obdanište i vrtiće PU „Naša radost“ i „Naše nade“ u Subotici i jačanje kapaciteta organskih poljoprivrednika u obe države.

Snježana Mitrović, je iznela i podatak da je još sedam projekata realizovano, ne samo iz organske poljoprivrede, već i drugih oblasti zaštite životne sredine, ali je isto toliko odbijeno ili nije isplaćeno, a ugovor je bio potpisan.

Bede Kalman, član Upravnog odbora, je izvestio da je Udruženje TERRA’S potpisalo Bio-povelju, te postalo član „Saveza ekopoljoprivrednika Karpatskog basena“ osnovanog, između ostalog, sa ciljem udruživanja organizacija koje se bave ekopoljoprivredom, biokulturom u zemljama Karpatskog basena, te zaštite zajedničkih interesa organizacija koje čine Savez. Jelena Ivović, član Upravnog odbora, je izvestila da je TERRA’S član i Balkanske organske mreže (BON) osnovane radi regionalnog povezivanja u oblasti razvoja organske poljoprivrede u zemljama Jugoistočne Evrope.

Prezentujući Plan rada za 2013. godinu, Snježana Mitrović, je naglasila važnost uspostavljanja saradnje sa lokalnim samoupravama, posebno u Subotici. S tim u vezi, jedan od pravaca delovanja će biti izrada Akcionog plana razvoja organske poljoprivrede Grada Subotice i prerastanje BIOFEST-a u regionalnu sajamsku manifestaciju.

Udruženje TERRA’S je iniciralo izradu mega-projekta u koji bi bili uključeni lokalna samouprava preko LER-a i Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, zatim „Park-Palić“, „Palić-Ludaš“, Zavod za javno zdravlje i Otvoreni univerzitet. Izveštaj sa sastanka je prosleđen donosiocima odluka, a mega-projekat će biti baziran na tzv. „Akcionom planu u 12 tačaka“ izrađenim od strane stručnog tima. Njime je predviđeno i uvođenje organske poljoprivrede u zaštićena prirodna dobra, posebno parcele na obalama jezera.

Na osnovu uspešno realizovanog projekta „Organica.net“, PU „Naša radost“ je izrazila želju za nastavkom saradnje, posebno na projektu vrtića u prirodi po uzoru na Sloveniju. Formiraće se mreža ustanova i civilnog sektora u Subotici za izradu i sprovođenje projekta. Za člana mreže Udruženje TERRA’S je predložilo i Otvoreni univerzitet.

Kako je, Snježana Mitrović, rekla, i dalje je jedan od prioritetnih zadataka kontinuirana edukacija poljoprivrednika i prosvetnih radnika.

Nakon prihvatanja oba izveštaja članovi Skupštine su podržali usvajanje Deklaracije „Grad Subotica bez GMO“ uz predlog da se prosledi i drugim opštinama iz kojih su članovi Skupštine.

Godišnje okupljanje je bila prilika da se porazgovara i o problemima poput činjenice da nisu isplaćene subvencije za 2011. godinu, a da za 2012. uopšte nije ni bila raspisana Uredba. Predočen im je Pravilnik za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, kao i organskih proizvoda, koji je na javnoj raspravi. Takođe, je skrenuta pažnja na nedovoljnu kontrolu rinfuzne organskih robe, te je, Nenad Novaković, iz OCS-a, sugerisao da se što više proizvoda pakuje uz oznaku farme i ostalih zakonom utvrđenih podataka.

Na kraju je konstatovano da TERRA'S treba da nastavi sa lobiranjem u cilju poboljšanja uslova za razvoj organske poljoprivrede koja jeste razvojna šansa naše države, ali bez subvencija i uređenog zakonodavnog okvira, farmeri neće biti zainteresovani. 

Kao novoprimljeni članovi Udruženja TERRA'S predstavili su se „Velvet farma“ iz Čuruga zainteresovana za otkup organskih ratarskih kultura i firma „KFG Industrial group“ koja uvozi biološko đubrivo i oplemenjivač zemljišta Phylazonit CB i MC  iz Mađarske. 

 

Povratak...