f Informacije o postupku oslobađanja od PDV-a - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacije o postupku oslobađanja od PDV-a

14.02.2013

Na osnovu brojnih poziva, zahteva i pitanja dobijenih od strane organizacija civilnog društva o postupku za oslobađanje od PDV-a za korisnike grantova u Republici Srbiji, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je izradila jednu opštu informaciju o neophodnim koracima koje treba preduzeti.

 

Informacije možete preuzeti na ovom linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/informacija-o-postupku-oslobadjanja-od-pdv-a/#more-2584

Povratak...