f Uginuće ribe u Kladovu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uginuće ribe u Kladovu

13.02.2013

Inspekcija Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja saopštila je da je u petak 7. februara 2013. godine, na obali reke Dunav, u blizini sela Nova Vajuga, uočena veća količina uginule ribe.

Po pretpostavci ribočuvarske službe, JP“Srbijašume“ Beograd, do uginuća ribe je došlo usled naglog obaranja nivoa Dunava, tako da je riba ostala zarobljena u gustoj trsci u priobalnom delu reke.Inspekcija Ministarstva je po prijemu obaveštenja o pomoru, izašla na lice mesta i istovremeno naložila ribočuvarskoj službi da dislocira ribu koja je još bila živa, a uginulu sakupi, kako bi bezbedno bila uništena.

S obzrom da je nivo Dunava ubrzo porastao, bilo je onemogućeno sakupljanje uginule ribe, jer je ista ostala ispod površine vode, zaglavljena u mulju i gustoj trsci. Iz tih razloga ribočuvrskoj službi naloženo je da taj deo priobalja izloluje ribarsim mrežama, kako se uginula riba ne bi širila na ostali deo reke. Zbog napred navedenog nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu uginule ribe. U pogledu vrste ribe, utvrđeno je da se uglavnom radi o babuški konzumne veličine.

U cilju utvrđivanja svih činjenica vezanih za ovaj događaj, dana 8. februara 2013. godine, obavljena je vanredna inspekcijska kontrola kako bi se utvrdilo da li postoje i drugi eventualni razlozi koji bi mogli izazvati uginuće.

 

Izvor: http://www.mprrpp.gov.rs/uginuce-ribe-u-kladovu/#more-2949

Povratak...