f Prva Deklaracija protiv GMO na nacionalnom nivou - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prva Deklaracija protiv GMO na nacionalnom nivou

05.02.2013

Skupština Saveza pčelarskih organizacija Srbije, najviši organ SPOS-a, usvojila je danas, na svojoj redovnoj sednici, Prvu deklaraciju protiv GMO na nacionalnom nivou.

Deklaracija je usvojena jednoglasno.

Ovo je prva Deklaracija protiv GMO na nacionalnom nivou. Do sada je sličnu Deklaraciju usvojila samo opština Čačak, a u narednom periodu to će se dogoditi i u mnogim drugim opštinama.

Ne dozvolimo da drugi odlučuju o našoj sudbini, borimo se argumentima i zahtevajmo da se poštuje naše mišljenje i naš stav!

Tekst Deklaracije izvorno je napisao i predložio prof. dr Miladin Ševarlić, kome se posebno zahvaljujemo na neverovatnom entuzijazmu u borbi protiv GMO, a ona je neznatno prilagođena SPOS-u:

 

PRVA DEKLARACIJA O GENETSKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA NA NACIONALNOM NIVOU

DEKLARACIJA

MI NE ŽELIMO GMO NA NAŠOJ TERITORIJI!

1.  Savez pčelarskih organizacija Srbije (u daljem tekstu: SPOS) se obavezuje da će dosledno poštovati Zakon o genetički modifikovanim organizmima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 41/2009;  u daljem tekstu: Zakon o GMO), zahteva njegovu doslednu primenu na teritoriji Republike Srbije i protivi se njegovoj promeni.

2.  SPOS u okviru zakonskih i svojih organizacionih mogućnosti u vezi sa korišćenjem ili upravljanjem prirodnim i drugim proizvodnim resursima i organizovanjem poljoprivredne i proizvodnje, prerade i prometa meda i drugih pčelinjih proizvoda neće dozvoliti i dopustiti uzgajanje i širenje GMO na teritoriji Republike Srbije.

3.  SPOS se obavezuje da će preduzeti sve odgovarajuće mere, kao što su stručna predavanja i drugi programi obrazovanja za pčelare, poljoprivrednike i druge učesnike u organizovanju proizvodnje, prerade i prometa meda i drugih pčelinjih proizvoda kako se ne bi odlučili za nelegalno uzgajanje i promet genetički modifikovanih organizama (u daljem tekstu GMO) i proizvoda od GMO.

4.  SPOS zahteva i očekuje od svih državnih organa i političkih stranaka i pokreta da se zalažu za doslednu primenu Zakona o GMO i odgovarajućih podzakonskih akata, i da se onemogući nedozvoljeno gajenje i promet GMO i moguće štetne posledice GMO i proizvoda od GMO na zdravlje stanovništva i pčela, kao i zagađivanje prirode, meda i drugih pčelinjih proizvoda u Republici Srbiji.

5. SPOS očekuje od RTS-a kao medijskog javnog servisa građana Srbije i drugih sredstava informisanja da redovno i objektivno informišu javnost o primeni Zakona o GMO i o rezultatima istraživanja u svetu o štetnim posledicama gajenja i upotrebe GMO i proizvoda od GMO na pčele, proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

6.  SPOS poziva sve saveze i udruženja u Republici Srbiji da podrže i usvoje ovu Deklaraciju, kao i da se založe argumentima i autoritetom da i njihove lokalne samouprave donesu sličnu Deklaraciju.

Ostavimo zemlju naših predaka našoj deci i pčelama bez GMO!

Deklaracija je usvojena na redovnoj sednici Skupštine SPOS-a održanoj 2. februara 2013. godine u Beogradu.

 

Izvor: http://www.ekologija.rs/prva-deklaracija-protiv-gmo-na-nacionalnom-nivou

Povratak...