f Otvaranje tržišta električne energije i gasa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otvaranje tržišta električne energije i gasa

24.12.2012

Tržište električne energije i gasa u Srbiji će biti liberalizovano od 1. januara 2013. godine, iako svi učesnici na tržištu nisu u potpunosti spremni za liberalizaciju, rečeno je na okruglom stolu,  koji je organizovao ’’Balkanmagazin’’,  u ponedeljak 24. decembra 2012. godine. Veliki industrijski potrošači moraće od 2013. godine, prema odredbama novog zakona o energetici da kupuju struju na slobodnom tržištu,  dok će za male potrošače i domaćinstva ta obaveza važiti od 2015. godine, uz mogućnost da i dalje imaju pravo na javnog snabdevača kojeg će određivati Vlada. 

Pomoćnik Ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, mr Mirjana Filipović  poručila je  da neće biti odložena primena zakona o energetici, koji podrazumeva otvaranje tržišta struje i gasa, jer Srbija mora primenjivati preuzete obaveze i usklađivati energetsko tržište sa tržištem Evropske unije i regiona. 

Kako je najavila  član saveta Agencije za energetiku (AERS) Ljiljana Hadžibabić, od sledeće godine biće otvoreno 9,5 odsto tržišta struje, što će obuhvatiti 27 velikih industrijskih potrošača i 40 odsto tržišta gasa. Svi potrošači, za koje se otvara tržište, a koji do 1. januara ne budu sklopili ugovor o snabdevanju električnom energijom sa najpovoljnijim snabdevačem koga izaberu, biće isključeni sa mreže, rekla je ona i poručila im da to urade što pre. Hadžibabić je istakla da su svi podzakonski akti za liberalizaciju tržišta struje spremni, ali da nedostaje deo metodologije i opreme za liberalizaciju tržišta gasa. Uprkos tome, otvaranje tržišta će početi od sledeće godine, problema će u početku sigurno biti, ali će se oni postepeno rešavati i ako se u praksi pokaže da treba, menjaće se neka pravila, rekla je Hadžibabić, na okruglom stolu u organizaciji internet časopisa "Balkanmagazin".  

Elektroprivreda Srbije (EPS) ponudila je kupcima za koje se otvara tržište cenu struje za 46 odsto višu od regulisane, iako bi realna tržišna cena za te kupce trebalo da bude za oko 60 odsto viša od sadašnje regulisane cene za industriju, naveo je direktor EPS-a za trgovinu električnom energijom Dragan Vlaisavljević. On je istakao da je EPS spreman za otvaranje tržišta struje, ali da je teško liberalizovati tržište električne energije sa cenom struje, koja je u Srbiji najniža u Evropi i u proseku iznosi oko 5,5 evrocenti za kilovat-čas. 

Na skupu je istaknuto da je oko 18 industrijskih potrošača tražilo odlaganje liberalizacije za nekoliko meseci i postepeno cenovno usklađivanje, a predstavnici komunalnih preduzeća su naveli da neće moći da izdrže nove veće cene struje, jer ta preduzeća posluju po regulisanim cenama, što bi moglo prouzrokovati probleme u snabdevanju vodom, grejanjem i drugim komunalnim uslugama.

Domaćinstva i mali kupci će do 2015. godine moći da se snabdevaju kao i do sada, od EPS-a po regulisanim cenama, a posle 2015. godine mogu, a ne moraju da kupuju struju na slobodnom tržištu. Taj zakon će uvesti na tržište električne energije novu institucije javnog snabdevača, koji će biti zadužen da obezbedi struju za domaćinstva i male potrošače do 2015. godine.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/lat/node/1480

Povratak...