f Predstavnici sindikata Metalaca u poseti Ministarstvu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predstavnici sindikata Metalaca u poseti Ministarstvu

25.12.2012

Predstavnike sindikalnih organizacija metalske industrije, u utorak 25. decembra primila je Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Prof. dr Zorana Mihajlović sa saradnicima u prostorijama ministarstva u Beogradu. Zoran Vujović, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Slavko Blagojević, predsednik Samostalnog sindikata ''Goša Montaža'' iz Velike Plane, Dragan Grozdanović predsednik Industrijskog sindikata ATB ''Sever'' Subotica, Stevan Farkaš, predsednik Samostalnog sindikata ATB ''Sever'' Subotica i Dragan Matić predsednik Industrijskog sindikata, Beograd dali su ministru informacije o mogućnostima učešća domaće metalske industrije u projektima iz oblasti energetike i zaštite životne sredine i tražili pomoć u većem angažovanju domaćih kompanija u njihovoj realizaciji. 

Dugogodišnji proces deindustrijalizacije Srbije, doveo je i do toga da mnoge domaće kompanije nemaju više reference za poslove na projektima koji se realizuju u oblasti energetike i zaštite životne sredine. Istovremeno i kada su angažovane kao podizvođači to ne samo da znači manji prihod za domaću privredu, već ih onemogućuje da poslove koje izvedu upišu kao sopstvene reference. Takođe, predstavnici sindikata koji su bili u poseti ministarstvu, naglasili su i nezadovoljatvo tenderskim procedurama, koje svojim uslovima favorizuju strane kompanije, a domaćim ostavljaju poziciju podizvođača. Tokom razgovora  postavljeno je pitanje da li novac za projekte iz inostranstva samo manjim delom ostaje u Srbiji, jer ino kompanije jedino i mogu da ispune reference koje se za realizaciju takvih projekata traže. Po rečima metalaca oni samo žele da domaća industrija u kojoj postoji i znanje i kadrovi radi, jer ukoliko se to ne omogući i onako teško  stanje će se samo pogoršavati. 

Ministar Zorana Mihajlović, naglasila je da se samo zajedničkim snagama problemi koje su predstavnici sindikata naveli mogu rešiti kao i da se slaže da se domaćoj industriji mora pomoći da pre svega radom reši nagomilane probleme. Prof. dr Mihajlović najavila je i usvajanje Zakona o javnim nabavkama kojim će biti sprečena korupcija na tenderima. 

Predstavnici sindikata metalaca, kako su sami istakli nikada do sada nisu bili i mogućnosti da razgovaraju lično sa ministrom i da im je zbog te činjenice ne samo drago, već i da ih to ohrabruje da mogu očekivati efikasniju pomoć u izlasku metalske industrije iz krize. 

Izvor: http://www.merz.gov.rs/lat/node/1482

Povratak...