f Seminar namenjen studentima i srednjoškolcima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Seminar namenjen studentima i srednjoškolcima

11.05.2012

U okviru projekta „Zelene zgrade Suboticekoji realizuje Udruženje TERRA’S, a koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Gradske uprave Subotica, preko Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, 11. maja 2012. godine, u prostorijama RAC održano je predavanje namenjeno studentima i srednjoškolcima.  

Učesnicima je predstavljanjen rad Arhus centra, kao i Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu. Namera je da se, mladima ukaže na mogućnosti koje on pruža i da se promovišu propisi i metodi usmereni na omogućavanje pristupa informacijama, učešću javnosti i pristupu pravosuđu u oblasti životne sredine.

Namera organizatora bila je da se utiče na jačanje ekološke svesti srednjoškolaca i sticanje znanja o značaju odgovornog ponašanja na način bezbedan po životnu sredinu. Takođe, ukazano im je i na problem otpada, kao ozbiljnog zagađivača.

Povratak...