f Protokol o vodi i zdravlju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Protokol o vodi i zdravlju

20.12.2012

Svesni činjenice  da je voda kao najznačajniji prirodni resurs ključna za održanje života, a dostupnost vode, u količinama i u kvalitetu  koji su dovoljni da  zadovolje  osnovne potrebe ljudi, jedan od  preduslova održivog razvoja, Ministarsvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja realizuje promociju Protokola o vodi i zdravlju na lokalnom novou. 

Protokol o vodi i zdravlju je obavezujući međudržavni dogovor zemalja evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije, baziran na Konvenciji o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera iz Helsinkija 1992. godine.  Nastao je iz potrebe isticanja integralnog pristupa smanjenju zagađenja, održavanju i obnavljanju vodenih resursa što doprinosi zaštiti ljudskog zdravlja.

Protokol je donesen i usvojen 1999. godine na Trećoj ministarskoj konferenciji o životnoj sredini i zdravlju u Londonu,  gde su se sastale Ekonomska komisija za Evropu i ministri zdravlja i zaštite životne sredine zemalja članica regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije. To je prvi veći međunarodni pravni pristup o situaciji u vezi sa vodom za piće u regionu. 

Srbija je jedna od zemalja potpisnica ovog Protokola, pa se očekuje da ga kao takva ratifikuje u januaru 2013. godine. Iako se implementacija Protokola u našoj zemlji tek očekuje, većina njegovih odredbi i ciljeva je već ustaljena dugotrajnom praksom.

Cilj Protokola o vodi i zdrvalju je da se  na svim  odgovarajućim nivoima, nacionalnom, prekograničnom i međunarodnom, zaštiti zdravlje, kao osnovno ljudsko pravo, u cilju održivog razvoja i realizacije Milenijumskih ciljeva UN, kroz unapređenje upravljanja vodom i zaštitu vodenih resursa. Podzemne i površinske vode su obnovljivi resursi, sa ograničenom sposobnošću oporavka, pa je od suštinske  važnosti  održivo   i kontinuirano  upravljanje hidrološkim ciklusom.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/protokol-o-vodi-i-zdravlju/#more-2412

Povratak...