f Rasprava o Nacrtu zakona o efikasnom korišćenju energije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rasprava o Nacrtu zakona o efikasnom korišćenju energije

20.12.2012

Usvajanje novog zakona o efikasnom korišćenju energije će omogućiti da se identifikuju nabolji i najefikasniji načini za uštedu enegije u Srbiji, izjavio je u četvrtak 20. decembra pomoćnik Ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dejan Trifunović, prilikom predstavljanja Nacrta zakona o efikasnom korišćenju energije. Trifunović je rekao da se nada da će ovaj zakon (nacrt zakona možete preuzeti OVDE) u parlamentu biti usvojen u prvom kvartalu sledeće godine dok glavne efekte zakona očekuje u 2014. godini. 

Prema njegovim rečima, razlog za donošenje ovog zakonskog rešenja jeste to da je energetski intenzitet u Srbiji dva do tri puta veći, nego u zemljama EU, da smo zavisni od uvoznih energenata u procentu od 33,6 odsto, prisutan je negativan uticaj energetskog sektora na životnu sredinu, 76 odsto emisije gasova sa efektom "staklene bašte" iz energetskog sektora. 

Zakon, kako je rekao Dejan Trifunović, takođe predviđa i Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti kojim upravlja ministar, a Vlada Srbije donosi godišnji program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti. 

Sredstva se, kako je predviđeno nacrtom zakona, dodeljuju putem javnog konkursa i dostupna su svim pravnim i fizičkim licima, rekao je Trifunović i dodao da je uslov za investicione projekte energetski pregled, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti, kao i ponovni pregled 12 meseci posle realizacije projekta. 

Na nivou autonomne pokrajine i jedinice lokalnih samouprava postoje i druge mere podsticaja, a predviđene su i poreske i druge olakšice, naveo je pomoćnik Ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine. 

Trifunović je istakao da je cilj ovog zakona da se obezbedi i stimuliše odgovorno, racionalno, efikasno i održivo korišćenje energije, da se doprinese povećanoj sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standarda građana, da se stvore uslovi za zapošljavanje visoko stručnih kadrova kao i lakše ispune obaveze zemlje u pogledu primene obnovljivih izvora energije. 

Takođe je namera, kako je naveo, da se smanje negativni efekti sektora energetike na životnu sredinu i smanji emsija CO2. Novim zakonom o efikasnom korišćenju energije biće obuhvaćeni sektor proizvodnje, prenosa i distribucije energije, proizvođači, uvoznici i prodavci proizvoda koji utiču na potrošnju energije, vlasnici kotlova snage preko 20 kilovata, vlasnici sistema za klimatizaciju snage preko 12 kilovata.  

Lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika moraće da donesu program unapređenja energetske efikasnosti u transportu od tri godine, kao i da imaju utvrđivanje i praćanje indikatora potrošnje energije u saobraćaju. 

Trifunović je istakao da će novim zakonom biti uvedeni i novi mehanizmi kao što su organizovano upravljanje energijom, energetski pregledi, označavanje proizvoda koji utiču na potrošnju energije, naplata prema potrošnji energije, energetska efikasnost kao kriterijum za javne nabavke. Obveznici sistema energetskog menadžmenta će, prema njegovim rečima, biti privredna društva u proizvodom sektoru i sektoru trgovine i usluga, dok će u javnom sektoru to biti organi državne uprave i drugi organi Republike Srbije, organi autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i druge javne službe koje koriste objekte u javnoj svojini. 

Energetski pregled sprovodiće ovlašćeni energetski savetnik, koji može biti fizičko lice sa licencom ili pravno lice sa najmanje dva zaposlene licencirana savetnika, naveo je Trifunović.

 

Izvor: http://www.merz.gov.rs/lat/node/1462

Povratak...