f SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva (OCD) aktivnim u oblasti životne sredine u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva (OCD) aktivnim u oblasti životne sredine u Srbiji

20.12.2012

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), upravo je otpočeo realizaciju novog trogodišnjeg  programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“, u okviru koga će uskoro biti objavljen poziv za dodelu grantova. 

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete jednom od promotivnih događaja u Kragujevcu, Nišu ili Novom Sadu, na kojima ćemo predstaviti SENSE program i njegove komponente. 

Ovom prilikom će  biti predstavljen novi poziv za dodelu grantova organizacijama civilnog društva u Srbij.

Za registracioni obrazac, koji je neophodno popuniti, obratite se Ivani Tomašević na itomasevic@rec.org, najkasnije do 20. decembra 2012. godine. 

U nastavku sledi raspored promotivnih skupova sa informacijama o lokacijama i vremenima održavanja. Molimo Vas da u prijavi naglasite kom skupu ćete prisustvovati.

Učesnicima koji dolaze iz drugih mesta biće refundirani troškovi putovanja. 

Program ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva i promovisanje njihovog većeg učešća u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine. Ovime REC i SIDA žele da doprinesu boljem upravljanju u oblasti životne sredine i donošenju odluka baziranih na  konsenzusu. S obzirom na intenzivno donošenje novih zakona i politika u oblasti životne sredine, transparentnost i uključivanje javnosti i civilnog sektora u ovaj proces je ključan uslov za adekvatnu primenu pomenutih zakona i politika.  Uloga organizacija civilnog društva je, u tom pogledu, presudna.

SENSE program ohrabruje organizacije civilnog društva da se aktiviraju u pogleda učešća u donošenju odluka, promovišu rešenja za probleme u životnoj sredini i intenzivnije lobiraju kod donosilaca odluka za održive razvojne programe i integrisanje održivih aspekata u razvojne planove u oblastima gde rade i žive. 

Program je vredan 2.2 miliona evra i sadrži četiri komponente:

Organizacije će biti pozvane da podnesu prijavu REC-u za ovu ekstenzivnu podršku polovinom januara 2013. godine. Rok za slanje prijava je 15. februar 2012. godine, a odabir projekata će biti obavljen u februaru i martu 2013.  Predloge će ocenjivati Lokalni savetodavni odbor REC Kancelarije za Srbiju, a rezultati izbora će biti podneti agenciji SIDA na konačno odobrenje u martu. Realizacija projekata je planirana za period od 10 meseci, između aprila 2013. i januara 2014. godine.

 

Izvor: REC tim 

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Country Office Serbia

Kosovska 17 · 11000 Belgrade · Serbia

Tel: (381-11)3033 804; 3033 824

Fax: 3033 834

www.rec.rs

Povratak...