f Mladi protiv otpada: Seminar na Kelebiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Mladi protiv otpada: Seminar na Kelebiji

13.12.2012

Juče 12. decembra 2012. u prostorijama MZ Kelebija je održano predavanje u okviru projekta „Mladi protiv otpada“, koji realizuje Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica.

O temi "Arhuska konvencija: izazovi u praksi", govorila je koordinator marketing aktivnosti RAC, Ljiljana Krajnović. U cilju promocije Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, Arhuska konvencija, projektom je predviđena edukacija mladih u ruralnim područjima. S obzirom da se o ovom Zakonu veoma malo zna, namera organizatora je pružiti osnovna saznanja kako bi se mladi informisali o tome da sami ili udruženi mogu pravnim putem rešiti ekološki problem. Ovom prilikom biće predstavljen i rad Regionalnog Arhus centra Subotica, a učesnici upoznati o mogućnostima korišćenja njegovih usluga. Takođe, imaće priliku da daju konkretne predloge i iskažu svoja očekivanja i potrebe vezane za njegov rad. 

Na predavanju je bilo reči i o značaju organske proizvodnje hrane, o tome koliko ona može da podstakne razvoj ruralnih područja i ostanak mladih na selima, kao i njen uticaj na održivu poljoprivredu koja pozitivno utiče na životnu sredinu. O temi: "Ruralna područja: perspektive i mogućnosti" govorila je Jelena Ivović, iz Udruženja TERRA’S. 

Namera je da se ovim projektom utiče na podizanje nivoa svesti mladih s ciljem  pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Povratak...