f Mladi protiv otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Mladi protiv otpada

30.11.2012

Juče su, u okviru projekata „Mladi protiv otpada“, koji realizuje Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, održana dva seminara u Ljutovu i Bajmoku. 

Cilj predavanja koja su bila namenjena mladima iz ruralnih područja, bila je promocija Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, Arhuska konvencija. S obzirom da se o ovom Zakonu veoma malo zna, namera organizatora bila je pružiti osnovna saznanja kako bi se mladi informisali o tome da sami ili udruženi mogu pravnim putem rešiti ekološki problem. Ovom prilikom koordinator projekta, Ljiljana Krajnović, predstavila je i rad Regionalnog Arhus centra Subotica, i učesnike upoznala  o mogućnostima korišćenja njegovih usluga. Takođe, oni su imali priliku da daju konkretne predloge i iskažu svoja očekivanja i potrebe vezane za njegov rad.   

Ispred Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, Tamara Gajinov predstavila je Zakon o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Ona je govorila i o praktičnoj primeni  Arhuske konvencije. 

Namera je da se ovim projektom kroz eko patroliranje i seminare utiče na podizanje nivoa svesti mladih s ciljem  pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine, popularizuje Zakon o Arhuskoj konvenciji i ukaže na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača.

Povratak...