f Upriličen sastanak članova Gradskog veća i stručne javnosti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Upriličen sastanak članova Gradskog veća i stručne javnosti

27.11.2012

Na inicijativu Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica, 26. novembra 2012. godine je upriličen prvi u nizu planiranih sastanaka člana Gradskog veća zaduženog za zaštitu životne sredine, dr Atile Čengerija, sa stručnom javnošću. Uviđajući potrebu da se uspostavi kontinuirana saradnja sa predstavnicima vlasti, u cilju donošenja što kvalitetnih odluka i rešenja na zaštiti životne sredine, sugerisani su susreti na različite teme, saopštila je Snježana Mitrović, te dodala da je među prioritetima Palićko i Ludaško jezero. Stoga je predložila da se pre svega prezentuju predlozi i mere koje je utvrdio Savet formiran od strane, Gorana Gabrića, direktora JP „Park-Palić”. 

Pozdravljajući prisutne, dr Atila Čengeri, je izrazio zadovoljstvo što ima priliku da čuje reč struke, te da će ih i ubuduće konsultovati. Pored predstavnika lokalne samouprave, mr Gordane Gavrilović i Žike Reha iz Službe za zaštitu životne sredine i održivog razvoja, sastanku su prisustvovali, Olga Lompar, iz Zavoda za javno zdravlje i Đula Fabijan, profesor Građevinskog fakulteta. 

Diplomirani hidrolog iz Nemačke koji već drugu godinu pruža stručnu pomoć JP „Park - Paliću”, Mišel Rohman, je izvestio, o merama koje se paralelno moraju preduzimati dok se radi na pripremnim aktivnostima oko projekta izmuljivanja jezera kako je predloženo Studijom Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”. Neophodno je širenje kanalizacione mreže na Paliću, izrada katastra zagađivača, formiranje zaštitnog zelenog pojasa (tzv. buffer zone) da bi se smanjio difuzno ulivanje nutrijenata i štetnih materija u jezera. Jedan od većih zagađivača je konvencionalna poljoprivreda, te je predložena obuka farmera za primenom dobre proizvođačke prakse ili prelazak na organsku proizvodnju. 

Takođe, su neophodni biološki prečistači za objekte koji ne mogu da se priključe na kanalizacionu mrežu, dok bi se Zavod za javno zdravlje Subotice trebao angažovati u cilju poboljšanja monitoringa parametara kvaliteta vode i mulja. 

S obzirom da je obimna tema, dogovoren je još jedan sastanak na kojem će se nastaviti sa obrazlaganjem predloženih mera koje su važne, jer, ako se i uradi izmuljivanje jezera, a ne reše zagađivači, jezera Palić i Ludaš će se nakon određenog vremena vratiti u stanje u kojem su sada.

Povratak...