f Konferencija o mineralnim resursima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konferencija o mineralnim resursima

06.11.2012

Pomoćnik ministra prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Zoran Danilović učestvovao  je na  Drugoj međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Republici Srbiji, pod nazivom ’’Pokretačka snaga privrednog razvoja’’ koja čini platformu za vladine donosioce odluka, stručnjake iz sektora, poslovne lidere u predstavljanju i razmeni mišljenja o osnovnim temama iz oblasti mineralnih resursa u Republici Srbiji, kao i o mogućnostima i izazovima koji predstoje u ovom sektoru. 

Teme razmatrane na Konferenciji bile su oblasti koje se odnose na vladinu politiku u ovom sektoru, kao i politika i propisi EU u mineralnim istraživanjima, podizanje svesti javnosti o značaju sirovinama, modernizaciju sektora eksploatacije uglja, ekološke i pravne propise u sektoru rudarstva u zemlji, kao i na privatizaciju i kako ona može obezbediti investiranje u ovom sektoru.

Pomoćnik ministra Zoran Danilović najavio je da Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja radi na izradi novog nacrta predloga Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu, koji će biti na razmatranju početkom 2013. godine i čijom će se primenom Srbiji omogućiti liderstvo u regionu kada je reč o eksploataciji.

Više od 100 učesnika koji su  prisustvovali ovoj manifestaciji imali su priliku da steknu bolji uvid u ovaj ključni sektor Srbije da se povežu sa svojim kolegama iz privatnog i javnog sektora.

Izvor:http://www.ekoplan.gov.rs/konferencija-o-mineralnim-resursima/#more-1831

Povratak...