f Ekološka tribina u Skladištu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ekološka tribina u Skladištu

14.11.2012

U prostorijama Omladinskog kulturnog kluba "Skladište"  15. novembra 2012. godine će se održati ekološka tribina.


Na predavanju koje će se održati u Omladinskom klubu Skladište o ovoj veoma aktuelnoj temi govoriće predavači iz Subotice Lévai Anna i Vinkó Tamás. Pored osvrta na opšte ekološke probleme na predavanju će biti reči i o ugroženim prirodnim dobrima iz naše okoline.
Predavanje će biti održano na mađarskom jeziku.
U medijima se često i u mnogim slučajevima govori o zaštićenim, zapuštenim, zamrlim ekološkim prostorima naše sredine, koje, uprkos tome što se nalaze u našoj neposrednoj blizini ili čak i živimo u njima, jedva ili uopšte ne poznajemo. Zaštita naših prirodnih dragocenosti u ogledalu globalnih ekoloških problema nameće nam i na lokalnom nivou vrlo važne zadatke. Da bismo, međutim, mogli da preduzmemo zaista delotvorne i odgovorno sprovedene mere, neophodno je da nam budu jasne razlike između zaštite prirode i zaštite sredine. U procesu razjašnjavanja ove problematike pomoć nam nudi upoznavanje, objašnjavanje i razumevanje brojnih pojmova zaštite prirode i sredine. Osim ovih opštih problema, u fokusu predavanja će ipak biti govora o konkretnim, lokalnim pitanjima, o našoj sredini i njenim zaštićenim teritorijama, te njihovim prirodnim vrednostima: park prirode PALIĆ, Subotička peščara kao oblast od naročite vrednosti, Selevenjske pustare i specijalni prirodni rezervat Ludoško jezero. Predavanje predstavlja one načine tretmana, kojima se ove teritorije štite i sada, nadalje se osvrće i na metode koje se još ne primenjuju na pomenutim teritorijama (ili su tek u početnoj fazi primene), ali se mogu potvrditi kao vrlo efikasne ako ih integrišemo u strategije zaštite i realizujemo ih valjano. 
Ana Levai (Lévai Anna) je rođena u Subotici 1985. godine. Diplomu biologa je stekla na Odseku za ekologiju Fakulteta prirodnih nauka i informatike Univerziteta u Segedinu. Članica je Ekološkog društva „Arkus“, sa sedištem u Bačkoj Topoli, gde vodi grupu za botaniku u letnjim kampovima koje organizuje ovo udruženje. 
Tamaš Vinko (Vinkó Tamás) je rođen u Subotici 1986. godine. Od 2005. studira na Fakultetu prirodnih nauka i informatike Univerziteta u Segedinu, 2011. stiče diplomu istraživača sredine na smerovima Zaštite vode i tla i Obrade i odlaganja otpada. U središtu njegovih stručnih interesovanja nalazi se zaštita prirodnih vodenih korpusa, ekološko edukovanje mladih i naučnopopularna aktivnost. Kao autor/koautor se u svojim dosad objavljenim člancima i posterima bavio zaštitom jezera Palić i mogućnostima primene priobalnih pufer pojaseva. Član je Ekološkog društva „Arkus“ sa sedištem u Bačkoj Topoli (od 2005. vodi ekološku grupu letnjeg eko-kampa održavanog u organizaciji ovog udruženja), a aktivan je i u subotičkom Društvu prijatelja prirode „Riparia“.

Lévai Anna je rođena 1985. godine u Subotici. Na studijama u Segedinu stekla je zvanje biologa na odseku za ekologiju. Član je Udruženja za zaštitu životne sredine Arcus iz Bačke Topole, gde vodi letnje kampove botanike.

Vinkó Tamás je rođen 1986. godine u Subotici. Studije završava na segedinskom univerzitetu Zaštite životne sredine na odseku zaštite vode i zemljišta, kao i tretmana i odlaganja otpada. Član je Udruženja za zaštitu životne sredine Arcus iz Bačke Topole, gde u okviru letnjeg Eko kampa vodi grupu za zaštitu životne sredine. Takođe je član Udruženja prijatelja prirode Riparia u Subotici.

November 15., 19.30 - TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELME A GLOBÁLIS ÖKOLÓGIAI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN

Sokszor és sok esetben esik szó a médiában környezetünk védett, elhanyagolt, tetszhalott állapotban lévő természetvédelmi területeiről, amelyeket annak ellenére, hogy a közvetlen közelükben, vagy éppen benne élünk, nem is, vagy alig ismerünk. Természeti értékeink védelme a globális ökológiai problémák tükrében igen fontos feladatok elé állít minket lokális szinten is. Viszont ahhoz, hogy valóban hatékonyan és felelősségteljesen járjunk el, tisztában kell lennünk a természet- és környezetvédelem közötti külö
nbségekkel.
Ehhez a tisztánlátáshoz számos természet- és környezetvédelmi fogalom körbejárása, magyarázata és megértése segít minket. Az előadás fókuszpontjában ezen általános dolgokon túl mégis a konkrét, lokális, a környezetünk és környékünk védett területeiről és azok természeti értékeiről lesz szó: PALICS Természeti Park, a Szabadkai Homokvidék Különleges Értékű Táj, a Szelevényi Puszták és a Ludasi Tó Speciális Természeti Rezervátum. Az előadás bemutatja azokat a kezelési módokat, amelyekkel ezeket a területeket jelenleg is védik, továbbá kitér olyan módszerekre is, melyeket az említett területeken még nem alkalmaznak (vagy kezdeti szakaszban járnak), de igen hatékonynak bizonyulhatnak, ha integrálják őket a védelmi stratégiákba és helyesen kivitelezik azokat.
Lévai Anna 1985-ben született Szabadkán. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán szerzett biológus oklevelet ökológus szakirányon. A topolyai székhelyű Arcus Környezetvédelmi Egyesület tagja, ahol a szervezet által megrendezett nyári táborokban a botanikai csoportot vezeti.

Vinkó Tamás 1986-ban született Szabadkán. 2005-től a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai karán végzi felsőfokú tanulmányait, 2011-ben Környezetkutatói oklevelet szerez Víz- és talajvédelem, valamint Hulladékkezelés és elhelyezés szakirányokon. Szakmai érdeklődési körének központjában a természetes víztestek védelme, a fiatalok környezeti nevelése és a természettudományos ismeretterjesztés áll. Szerzőként/társszerzőként, az eddig megjelent cikkeiben, posztereiben a Palicsi-tó védelmének és a partmenti puffersávok alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozott. Tagja a topolyai székhelyű Arcus Környezetvédelmi Egyesületnek (2005 óta a szervezet Öco-Camp nevű nyári táborának Környezettudományi csoportját vezeti), valamint a szabadkai Riparia Természetbarátok Egyesületében is tevékenykedik.

Povratak...