f Izložba ekoloških radova i fotografija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izložba ekoloških radova i fotografija

05.11.2012

U Osnovnoj školi “Matko Vuković” održana je izložba radova i forografija koje su deca napravila u okviru projekta “Mala eko škola”. U radionicama je učestvovalo 100 dece, a treneri iz Udruženja Cosmo u okviru blok nastave održali su im kratko predavanje o značaju reciklaže, kao i čuvanju prirode. Nakon toga je usledio eko kviz i kreativna radionica, u okviru koje su nastali dečji radovi. Projekt je podržala lokalna samouprava.

Deci se najviše dopao ekološki kviz i kreativna radionica. Većina radova se odnosila na reciklažu i zaštitu životne sredine. 

U OŠ Matko Vuković održano je osam radionica  za decu drugog i četvrtog  razreda. Održana su kratka predavanje o ekologiji, eko kviz i kreativna radionica. 

Koordinatori projekata  “Mala eko škola” objašnjavaju da su zadovoljni znanjem koje su pokazala deca. Iz njihovih odgovora se videlo da mnogo rade na očuvanju životne sredine. 

Lokalna samouprava je podržala projekat sa 60.000 dinara. U okviru projekta kupljen je i materijal za kreativne radionice koji je ostao školi.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/izlo-ba-ekolo-kih-radova-i-fotografija

Povratak...