f Arhus centar i u Nišu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Arhus centar i u Nišu

02.11.2012

Niš je postao četvrti grad u Srbiji koji je dobio Arhus centar, čiji je cilj zaštita životne sredine i podizanje svesti građana o važnosti ovog problema. Ovaj centar pokrivaće Nišavski i još šest okolnih okruga, kako bi se obezbedio napredak u ovoj oblasti. 

Arhuska konvencija usvojena je 1998. godine na konferenciji „Životna sredina za Evropu" u danskom gradu Arhusu. Prava građana na pristup informacijama, njihovo aktivno učestvovanje u donošenju odluka o životnoj sredini i pružanje pravne zaštite, kada je to neophodno, osnovni su principi ove konvencije. U Udruženju građana „Arhus", na čiju je inicijativu i otvoren centar u Nišu, smatraju da će postojanje ovakvog centra značajno unaprediti zaštitu i očuvanje životne sredine.

Otvaranje kancelarije u Nišu podržale su brojne nevladine organizacije, misija OEBS-a u Srbiji, Ministarstvo energetike, razvoja životne sredine, kao i Grad Niš.

Arhus centri postoje u još tri grada u Srbiji, gde se više od dve godine, uz podršku građana, aktivno i sa velikim uspehom radi na uklanjanju uzroka zagađenja životne sredine, kaže predstavnik kragujevačkog centra.

Skupština Srbije je još 2009. godine usvojila Zakon o potvrđvanju konvencije, a upravo ovi centri doprinose tome da se taj zakon sprovede i u praksi, dodaju u Arhusu.

Povratak...