f Održan sastanak na temu „Ekološka ekonomija“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan sastanak na temu „Ekološka ekonomija“

29.10.2012

Sastanak na temu „Ekološka ekonomija“, na kome se razgovaralo o definisanju javne politike za podršku primeni inovativnih rešenja u oblasti ekološke ekonomije, održan je juče u Narodnoj skupštini. 
Obraćajući se prisutnima, narodni poslanik Ivan Karić, naglasio je da koncept zelene ekonomije, kao osnove održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, podrazumeva korišćenje obnovljivih izvora energije i efikasno korišćenje prirodnih resursa, sa ciljem povećanja broja „zelenih“ radnih mesta. Razmena iskustava predstavnika stručne javnosti, koji se bave ovom temom, doprineće postavljanju temelja novog pogleda na ekonomiju, a to je proces u koji treba uključiti svakog pojedinca i koristiti najbolje raspoloživo znanje, zaključio je narodni poslanik Karić. On je izrazio očekivanje da će razmena ideja doprineti formulisanju nove državne politike u oblasti ekološke ekonomije. 
Na sastanku su predstavljeni različiti projekti u oblasti zelene ekonomije koji se zasnivaju na inovativnim tehnologijama i imaju za cilj korišćenje obnovljivih izvora energije. Učesnici su imali priliku da se dodatno informišu o potencijalima kogeneracije, biomase i biogasa, koji čine tri važna oslonca zelene ekonomije, o korišćenju hidroenergije reka bez brana i investicijama u energiju vetra. Bilo je reči o svojstvima i potencijalima aronije i autohtonih vrsta voća u Srbiji, a predstavljen je i projekat sušara za voće i povrće na solarni pogon. Posebno su istaknuti pozitivni finansijski efekti ekološke ekonomije.
Učesnici sastanka saglasili su se da je od ključnog značaja formulisanje novog institucionalnog okvira, u vidu akcionih planova, strategija, preporuka i rezolucija, koji bi omogućio primenu principa zelene ekonomije, kao sastavnog dela šireg koncepta održivog razvoja. Osim toga, potreba razvijanja tehnologija koje neće dodatno zagađivati životnu sredinu nameće se kao veliki izazov današnjeg vremena, zaključeno je na sastanku. Najavljeno je održavanje foruma na kojima će se detaljnije razgovarati o obnovljivim izvorima energije i zelenoj poljoprivredi. 
Sastanak, koji je organizovan na inicijativu narodnog poslanika Ivana Karića, okupio je predstavnike organizacija i šire stručne javnosti koji se bave temom ekološke ekonomije.
Izvor: http://www.parlament.rs/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%E2%80%9E%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0.16461.43.html

Povratak...