f Otkrivena nova vrsta leptira - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otkrivena nova vrsta leptira

24.10.2012

Tokom ekološko-edukativnog kampa na Ludaškom jezeru, održanom od 15. jula do 26. avgusta ove godine, koji Javno preduzeće „Palić – Ludaš“ organizuje sa Udruženjem ljubitelja prirode „Riparia“, sekcija za entomologiju je na području Predela izuzetnih odlika (PIO) „Subotička peščara“ i Specijalnog rezervata prirode (SRP) „Selevenjske pustare“ identifikovala novu, 198. vrstu leptira na teritoriji Srbije. U pitanju je takson Phengaris (Maculinea) teleius, leptir iz porodice Lycaenidae. Larve ove vrste se hrane biljkom Sanguisorba officinalis, a odrasle jedinke su predatori u mravinjacima - hrane se larvama mrava iz vrsta Myrmica rubra i Myrmica scabrinodis.

Na konferenciji za novinare, upriličenoj tim povodom, član Gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine dr Atila Čengeri je rekao da je otkrivanje nove vrste leptira veoma značajno ne samo zbog toga što je reč o jedinki  koja je prvi put otkrivena u Srbiji nego i zbog toga što je reč o jednoj izuzetnoj vrsti leptira koja se nalazi i na crvenoj listi zaštićenih vrsta EU.

- Ovo otkriće govori o tome da na našem području imamo značajne prirodne resurese koji zahtevaju dalje aktivnosti da bi se ti resursi sačuvali i da ugrožene vrste nađu svoje mesto u zdravoj i očuvanoj životnoj sredini, gde su i otkrivene, naglasio je dr Čengeri.

Istraživanja su započeta u okviru ekološkog kampa na Ludašu, gde je nova vrsta leptira evidentirana, a naknadna istraživanja trajala su dve nedelje, kazala je v.d. direktora JP „Palić-Ludaš“ Ksenija Marton.

- Ovi leptiri su znak da mi aktivne mere zaštite radimo na visoko zadovoljavajućem nivou. Na ovaj način želimo da poručimo da se odgovorno ponašamo na terenu, bez obzira što smo često daleko od reflektora javnosti. Ova istraživanja je potpomogao grad Subotica i preduzeće koje je pokazalo svoje društveno odgovorno poslovanje, a to je ’Eko Feniks B tim’, istakla je Ksenija Marton.

Biolog Filip Franeta, iz novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NS seme, kazao je, između ostalog, da je novootkriveni leptir u Srbiji 198 vrsta leptira, da se areal ove vrste konstantno smanjuje i da je zbog toga uvršćena na sve liste koje se bave zaštitom vrsta u Evropi.

Kao upravljač na zaštićenim područjima u regionu Subotice, na JP „Palić-Ludaš” je da sačuva vlažne livade na području „Subotičke peščare“ (livade kod Jasenovačke šume), „Selevenjske pustare“ (livade kod Selevenjske šume) i Ludaškog jezera, gde se nalaze leptiri  Phengaris (Maculinea) teleius, rekla je, u ime JP „Palić-Ludaš”, Sandra Čokić Reh.

- Ovo je izuzetno osetljiva vrsta i ukoliko nedostaje samo jedna karika ta vrsta može da bude još ugroženija. Na nama je da kosimo vlažne livade, da radimo monitoring tokom cele godine i da pravimo projekte koji se odnose na revitalizaciju staništa, kazala je Sandra Čokić Reh.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/6271/otkrivena-nova-vrsta-leptira

 

Povratak...