f "Subotička agora" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

"Subotička agora"

24.10.2012

U subotu, 27. oktobra sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica na Otvorenom univerzitetu, posle duže pauze, biće održana tribina "Subotička agora", koja se održava u okviru 14. ciklusa, Na temu "Partijsko organizovanje i delovanje u gradu - da li više doprinosi povećanju razlika, sukoba i korupciji, ili smirivanju, zbližavanju, toleranciji", govoriće prof. dr Boško Kovačević i Jasminka Dulić, doktor političkih nauka.

U vreme kada imamo nebrojano više stranaka nego većina zemalja u svetu i u vreme kada republičke vlasti žele da prekomponuju lokalne samouprave u najmanje tridesetak gradova Vojvodine i Srbije – postavlja se osnovno pitanje: da li u Srbiji gradimo demokratski sistem ili još više učvršćujemo temelje vladavine partija nad građanima, društvom i državom? 

Subotička Agora je pokrenuta januara 1993. godine kao kritička tribina na kojoj se javno promišlja ono što je od zajedničkog interesa za grad i građane, bez obzira na naciju, veru, jezik, običaje, pol, starost, profesiju i druge specifičnosti svakog pojedinca. Do sada je održano 13 ciklusa Agore.
Posle duže pauze, pokrećemo i 14. ciklus na konkretnih pet tema, s tim što je svima zajedničko – paralela sa evropskim vrednostima, praksom i dokumentima. Odnosno, gde smo mi danas, pre svega mi u Subotici, u odnosu na najrazvijeniji deo Evropske unije – razvijenom ne u privrednom (jer tu odlično znamo gde smo) nego u ljudskom, civilizacijskom smislu reči. 

Organizator tribine je Otvoreni univerzitet Subotica.

Ovogodišnji ciklus se realizuje uz podršku Fondacije »Fridrih Ebert Stiftung«. 


Teme 14. ciklusa:
1. PARTIJSKO ORGANIZOVANJE I DELOVANJE U GRADU – DA LI VIŠE DOPRINOSI POVEĆANJU RAZLIKA, SUKOBA I KORUPCIJI, ILI SMIRIVANJU, ZBLIŽAVANJU, TOLERANCIJI
Predviđen termin: 27.oktobar 2012
vreme: 10-11:30
mesto: Arhus centar na Otvorenom univerzitetu Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15
voditelj: Ljubomir Đorđević
uvodničari: dr Jasminka Dulić i Prof. dr Boško Kovačević 

2. CIVILITET (javno mnjenje, javnost, mediji) I VLAST, ODNOSNO, DA LI I NA KOJI NAČIN GRAĐANI I NEVLADINE ORGANIZACIJE MOGU DA UTIČU NA ODLUKE KOJE DONOSE LOKALNI ORGANI I SKUPŠTINA

Predviđen termin: 03. novembar 2012.
vreme: 10-11:30
mesto: Arhus centar na Otvorenom univerzitetu Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15
voditelj: Ljubomir Đorđević
uvodničari: Vesela Laloš i prof. dr Duško Radosavljević 

3. ŠANSA ZA POSAO I (NE)SIGURNOST ZAPOSLENIH, ODNOSNO, TENDENCIJE U KRETANJU BROJA NEZAPOSLENIH U TOKU POSLEDNJIH PET GODINA
Predviđen termin: 10. novembar 2012.
vreme: 10-11:30
mesto: Arhus centar na Otvorenom univerzitetu Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15
voditelj: Ljubomir Đorđević
uvodničari: Vasin Miroslav - pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, prof. dr Branko Malagurski i Dušan Torbica 

4. ODRŽIVI RAZVOJ, INVESTICIJE I PPP; EKOLOŠKA POLITIKA EU I NAŠA PRAKSA, LEAP

Predviđen termin: 17. novembar 2012.
vreme: 10-11:30
mesto: Arhus centar na Otvorenom univerzitetu Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15
voditelj: Ljubomir Đorđević
uvodničari: prof. dr Stevan Vasiljev , prof. dr Teraza Horvat Skenderović i Duško Guslov

5. RELIGIJSKA POLITIKA I PRAKSA – DA LI SU SVE VERSKE ZAJEDNICE RAVNOPRAVNE ILI SU NEKE RAVNOPRAVNIJE OD DRUGIH, POSTOJI LI SARADNJA IZMEĐU VERSKIH ZAJEDNICA I NA ČEGA SE SVODI

Predviđen termin: 24. novembar 2012.
vreme: 10-11:30
mesto: Arhus centar na Otvorenom univerzitetu Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15
voditelj: Ljubomir Đorđević
uvodničari: mr Branislav Filipović i Tomislav Žigmanov 

Povratak...