f Obustavljenja javna nabavka za sanaciju jezera Palić - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obustavljenja javna nabavka za sanaciju jezera Palić

15.10.2012

Javna nabavka za radove velike vrednosti na sanaciji jezera Palić je obustavljena, rekao je za yueko direktor d.o.o. “Park Palić”, Goran Gabrić. On dalje objašnjava da će ovih dana predstavnici preduzeća otići u Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine da bi videli šta dalje, jer je ukinut Republički Fond za zaštitu životne sredine.

Dana 30. jula su otvorene ponude za  javnu nabavku radova velike vrednosti, na sanaciji jezera Palić, koja predviđa aktivnosti na izmuljivanju, remedijaciji i izgradnji kaseta za odlaganje mulja, za prvu fazu radova. Na raspisani tender su pristigle dve ponude, a 16 preduzeća otkupilo tendersku dokumentaciju.

Otvaranju ponuda su prisustvovali i predstavnici dva ponuđača: AQUAMONT servis, d.o.o. Beograd i  VP „Ćuprija“ a.d., Ćuprija.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/obustavljenja-javna-nabavka-za-sanaciju-jezera-pali

Povratak...