f Ulaganja u izgradnju kanalske mreže su prioriteti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ulaganja u izgradnju kanalske mreže su prioriteti

16.10.2012

Ulaganja u poboljšanje i izgradnju kanalskih sistema, bila je tema sastanka gradonačelnika Subotice i Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gorana Ješića. Subotica je jedna od lokalnih  samouprava koja je  obezbedile 33 odsto novca za ove projekte, a ostatak obezbeđuje Vlada Vojvodine. Naredne godine je u planu da se 25 odsto kanalske mreže izmulji i dovede u stanje kako bi ih poljoprivrednici mogli koristiti.

Ideja Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je da se naredne godine kroz finansiranje projekata podigne konkuretnost vojvođanske privrede, odnosno da se podigne profit po hektaru za poljoprivrednike. Ukupna dužina puteva u Srbiji je 9500 kilometara, a nalaskog sistema 22000 kilometara. U proteklih 30 godina se nije ulagalo u poboljšanje kanalske mreže.

Gradonačelnik Subotice kaže da je sa potpredsednikom Vlade Vojvodine razgovarao  o aktuelnim projektima koji imaju i lokalni karakter. Bilo je reči o kapitalnim ulaganjima i grad ima nameru da gradski budžet za 2013. godinu planira u skladu sa planovima Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu na poboljšanju irigacionih sistema.

Izgradnjim kanala Tisa Palić pored poboljšanja kvaliteta vode u jezeru, će se obezbediti i sistem za navodnjavanje za novih 30.000 hetara. Na sastanku je bilo reči i o razvoju sela, kao i šta će se preduzeti po pitanju genetski modifikovanog kukuruza. Sada se čekaju rezultati analiza, pa će se videti kakav stav će država da zauzme po ovom pitanju.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/politika/ulaganja-u-izgradnju-kanalske-mre-e-su-prioriteti

Povratak...