f Rezultati kampanje „Razvrstati smeće nije umeće” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rezultati kampanje „Razvrstati smeće nije umeće”

16.10.2012

Dana 13. oktobra 2012. godine, u periodu od 11 do 17 časova, ispred Saletle u Dunavskom parku u Novom Sadu, održana je kampanja „Razvrstati smeće nije umeće” u organizaciji Portala „Budi Eko Fin-a” iz Novog Sada, Udruženja Balkan Urban Movement iz Beograda i Centra za održivi razvoj iz Subotice.
 
Cilj kampanje bio je podizanje ekološke svesti građana Novog Sada, ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpаdа i podizаnje nivoа svesti o problemu (ne) rаzvrstаvаnjа otpаdа i o potrebi zа reciklаžom istog.
 
Svako ko je želeo da učestvuje u akciji i dobije eko darove, trebalo je da donese iskorišćene plastične boce, limenke ili elektronski/električni otpad. Kontejner za plastične flaše obezbedila je firma Greentech koja se bavi reciklažom PET ambalaže. Za prikupljanje limenki bila je zadužena firma Recan, dok je kontejner za elektronski i električni otpad obezbedila firma BIS reciklažni centar.
 
Kako bismo privukli pažnju naših sugrađana i ukazali na veliki problem nagomilavanja otpada, u Saletli Dunavskog parka postavili smo skulpturu golubova napravljenih od otpada pod nazivom „BLACKLIGHT#2“, umetnika Mihaila Karanovića-Belog. Datom skulpturom umetnik je pokazao da otpad ne moramo samo reciklirati već ga možemo koristiti i na kreativan način.
 
Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima na dan kampanje, veliki broj građana je posetio našu akciju i kontejneri za sve tri vrste otpada su se do kraja dana napunili. Vest o našoj kampanji se proširila pa smo imali posetioce i iz obližnje Sremske Kamenice, ali i iz Bačke Palanke, Zrenjanina i Beograda.
 
Svi građani koji su se aktivno uključili u kampanju na poklon su dobili biorazgradivu torbu-novčanik napravljenu od reciklirane PET ambalaže, hemijsku olovku od recikliranog kartona i edukativni flajer rađen na recikliranoj hartiji sa kratkim uputstvom o pravilnom razvrstavanju otpada.
 
Svako ko je posetio štand kampanje imao je priliku da u razgovoru sa našim aktivistima sazna koje firme u Novom Sadu prikupljaju određene vrste otpada, odnosno gde privatna lica mogu odneti svoj razvrstani otpad na reciklažu. Dokument sa popisom firmi gde se u Novom Sadu može odložiti otpad biće postavljen na Facebook stranici kampanje.
 
Takođe, tokom trajanja kampanje sprovedeno je i anketiranje građana sa ciljem da se ispitaju stavovi, navike i potrebe građana Novog Sada u vezi sa razvrstavanjem i smanjenjem kućnog otpada. Rezultati ankete biće naknadno objavljeni.
 
Kampanja „Razvrstati smeće nije umeće” je nastavak prošlogodišnje akcije pod nazivom „Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbama“. Oba projekta imaju za cilj podizanje svesti javnog i privatnog sektora zbog alarmantnih posledica proizvodnje i upotrebe plastičnih kesa, prevelikog nagomilavanja otpada i njegovog nerazvrstavanja.  
 
Kako bi što veći broj građana, ne samo u Novom Sadu već i šire, saznao za održavanje kampanje i kako bi im se skrenula pažnja na neophodnost razvrstavanja otpada, otvorena je i Facebook stranica ovogodišnje kampanje.
 
Putem društvene mreže naša poruka stigla je do velikog broja ljudi i dobili smo poziv da istu kampanju održimo i u drugim gradovima. Takođe, javljali su nam se građani koji su želeli da svoj doprinos daju kroz volontiranje i na taj način aktivnije učestvuju u rešavanju ovog rastućeg problema.
 
Projekat „Razvrstati smeće nije umeće“ će nastaviti da funkcioniše kroz povezivanje sa drugim kampanjama sličnog sadržaja, putem društvenih mreža i kroz komunikaciju preko sopstvene Facebook stranice.
 
Više informacija o kampanji „Razvrsti smeće nije umeće“ može se pronaći na javnoj FB fun page stranici:


Kontakt osoba:
Ivan Ivanović
tel: 063 741 56 14
email: office@budiekofin.com  

Izvor: http://www.budiekofin.com/novosti/90/Rezultati_kampanje_Razvrstati_smece_nije_umece

Povratak...