f Reciklenko - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Reciklenko

11.10.2012

Selektivni centar subotičkog JKP “Čistoća i zelenilo” u saradnji sa Društvom za postupanje sa ambalažnim otpadom “Sekopak” Beograd, pokrenuo je projekat pod nazivom “Reciklenko” koji obuhvata edukaciju i podizanje ekološke svesti kod dece. U okviru početnih aktivnosti deca uzrasta od I do IV razreda osnovne škole će se edukovati iz oblasti reciklaže i očuvanja životne sredine.

Svake sedmice “Reciklenko” će gostovati u jednoj osnovnoj školi. Nakon kratkog predavanja organizovaće se  kreativne radionice, edukativna predavanja, takmičenja, pozorišne predstave.

Ideja je da deca kroz igru i na zanimljiv način nauče kako da nam grad  i planeta budu čistiji. Cilj je da se podigne  ekološka svest kod dece sa naglaskom primarnoj reciklaži, postupanju sa ambalažnim otpadom, biorazgradivim otpadom i značaju reciklaže u očuvanju životne sredine.

Projekat će se realizovati dve godine. Biće obuhvaćena deca predškolskog i školskog  uzrasta. Projekat su  podržli Gerontološki centar, Dečje pozorište i grad. 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/reciklenko

Povratak...