f ENVAP projekat – pripreme za pregovore - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

ENVAP projekat – pripreme za pregovore

09.10.2012

ENVAP projekat  - Pripreme za pregovore u vezi procesa pridruživanja Srbije EU, Aranđelovac, 3- 5 oktobar 2012-10-09

Pomoćnica pokrajinskog sekretara mr Tatjana Đurić, u svojstvu imenovanog predstavnika u Podrgupi 27 (životna sredina), učestvovala je na radionici na temu „Proces pristupanja Evropskoj uniji koja je organizovana u okviru ENVAP projekta „Priprema za pregovore u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“ od 3-5.10.2012 u Aranđelovcu. Cilj projekta je priprema državnih službenika i drugih relevantnih aktera za proces pregovaranja sa EU u oblasti zaštite životne sredine. 

Radionica je bila namenjena predstavnicima institucija koji su članovi Podgrupe 27 – životna sredina, kao aktivnim učesnicima u pripremama i samom procesu pregovaranja u oblasti životne sredine uključujući faze, procedure i relevantne dokumente neophodne za proces pregovaranja sa fokusom na pripremi materijala za pregovore (izrada pregovaračke pozicije, struktura i elementi). Na radionici su učetvovali predstavnici Evropske delegacije u Srbiji, eksperti i predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Kancelarije za evropske integracije, stalne konferencije gradova i opština, Privredene komore Srbije i drugi. Prisutni su se upoznali sa procesom pregovaranja sa EU, relevantnim iskustvima Hrvatske u procesu pregovaranja i Makedonije u procesu priprema za pregovore kao i praktičnim delom izrade pregovaračke pozicije za direktivu o Deponijama 1999/31/EC.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=3182

Povratak...