f Kampanja „Razvrstati smeće nije umeće” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kampanja „Razvrstati smeće nije umeće”

08.10.2012

Portal Budi Eko Fin-a (Novi Sad), Udruženje BUM - Balkan Urban Movement (Beograd) i Centar za održivi razvoj (Subotica) vas pozivaju da podržite kampanju pod nazivom „Razvrstati smeće nije umeće”.
 
Cilj akcije je ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpаdа na teritoriji grada Novog Sada i podizanje ekološke svesti građana o potrebi rаzvrstаvаnjа otpаdа i njegove reciklаže.
 
Takođe, jedan od ciljeva kampanje je i podsticanje regulative na lokalnom nivou koja će omogućiti razvrstavanje otpada i reciklažu po domaćinstvima na teritorija grada Novog Sada.
 
Tim povodom svaki građanin/-ka koji donesu iskorišćene plastične boce, limenke i elektronski/električni otpad dobiće jedan eko dar i edukativni flajer o pravilnom razvrstavanju otpada.
 
Posetioci će imati priliku da u okviru kampanje pogledaju i jedinstvenu izložbu (skulpturu od otpada) novosadskog umetnika Mihaila Karanovića Belog, pod nazivom BLACKLIGHT#2, koja će prikazati kreativnu upotrebu otpada. 
 
Kampanja će biti održana u Saletli Dunavskog parka u Novom Sadu, 13. oktobra (subota), od 11 do 17 časova.
 
U okviru programa kampanje predviđene su sledeće aktivnosti:

 
Ovom prilikom vas pozivamo da podržite našu kampanju i da objavite ovaj poziv u vašim online i offline medijima kao i na vašim facebook stranama, kako bismo zajedničkim snagama doprineli podizanju ekološke svesti građana Novog Sada i boljoj zaštiti životne sredine našeg grada, zemlje i regiona.
 
Pomenutu kampanju podržali su Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i Мinistаrstvo živоtnе srеdinе, rudаrstvа i prоstоrnоg plаnirаnjаna konkursu od marta 2012.godine.
 
U okviru kampanje pažljivo smo odabrali eko darove i pri tome smo vodili računa o zaštiti životne sredine. Neki od promo materijala su izrađeni od reciklirane PET ambalaže, dok su ostali od 100% reciklirane hartije.
 
Takođe, na jednom delu promotivnih materijala je primenjen koncept crno-belo, u okviru kojeg crna boja materijala predstavlja „problem“, odnosno zagađenje, dok je logo kampanje na njima štampan belom bojom koja predstavlja „rešenje“, odnosno primenu razvrstavanja otpada i reciklaže.
 
Koordinator kampanje:
Ivan Ivanović
tel: 063 741 56 14
email: office@budiekofin.com
 
Projekat realizuju:
Portal Budi Eko Fin-a, Udruženje BUM - Balkan Urban Movement i Centar za održivi razvoj.
 
Pokrovitelji:
Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada. Projekat je odabran za sufinansiranje od strane Мinistаrstva živоtnе srеdinе, rudаrstvа i prоstоrnоg plаnirаnjаna konkursu od marta 2012.godine.
 
Partneri:
Greentech, RECAN reciklažni centar, BIS reciklažni centar, NVO Zelena patrola.
 
Medijski partneri:
Novosadska televizija, Eko list, E-magazin Ekologija.
 
Podrška kampanji:
Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, JKP „Gradsko zelenilo” Novi Sad.
 
Info:

Izvor: http://budiekofin.com/novosti/89/Kampanja_Razvrstati_smece_nije_umece

Povratak...