f Neprijatni mirisi i dim se i dalje šire gradom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Neprijatni mirisi i dim se i dalje šire gradom

06.10.2012

Prošlo je više od mesec dana a građani Subotice se i dalje guše u dimu koji dolazi sa prostora iza Interkordovog reciklažnog centra. Tokom prepodneva građani su mogli da osete jake i neprijatne mirise iz tog pravca. Kiša, posipanje prostora vodom i peskom ne mogu da saniraju novonastalu situaciju oko tinjajućeg požara koji se javlja s vremena na vreme. Član gradskog veća zadužen za životnu sredinu, dr Atila Čengeri je rekao da stručnjaci razmišljaju o načinu sanacije celog terena.

U telefonskom razgovoru član GV zadužen za životnu sredinu dr Atila Čengeri je rekao da su  nakon poslednjeg sastanka Gradskog štaba za vanredne situacije stručnjaci iz pokrajine i lokalne samouprave zaključili da dim koji nastaje održava se zbog metana koga ima na tom prostoru. U Zavodu za javno zdravlje kažu da uzimati uzorke zemljišta za analizu nije bilo lako zbog zagađenja i da su morali da imaju specijalnu opremu.

U narednom periodu u planu je da Čistoća nastavi sa radovima na nasipanju zemlje i vode na predmetnoj lokaciji u cilju saniranja laguna iz kojih se širi dim neprijatnog mirisa. Potrebno je izraditi projekat za sanaciju i rekultivaciju predmetne lokacije kao osnove za pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava iz drugih izvora finansiranja.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/neprijatni-mirisi-i-dim-se-i-dalje-ire-gradom

Povratak...