f Trening za novinare - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Trening za novinare

04.10.2012

Trening za novinare

“INFORMISANjEM I ZNANjEM DO ZDRAVE ŽIVOTNE SREDINE“
Arhus centar NS organizuje trodnevni trening pod nazivom “Primena Arhuske konvencije u Srbiji – trening za novinare“ koji se održava od 16 – 18. 10. 2012. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju (CEPTOR), Opština Beočin. Seminar je namenjen novinarima koji žele da se uključe u proces implementacije ekološke regulative u Srbiji i daju u budućnosti lični doprinos istraživačkom novinarstvu na polju i u oblasti zaštite životne sredine.
Seminar organizuje Arhus centar Novi Sad u okviru projekta  “Informisanjem i znanjem do zdrave životne sredine“ u saradnji sa Opštinom Beočin, Upravom za životnu sredinu Grada Novog Sada i Kompanijom ‘’Lafarge’’. Jedan od ciljeva projekta je informisanje građana o pravima koje imaju i načinima na koje mogu da ostvare svoje Ustavom zagarantovano pravo na zdravu životnu sredinu i redovno informisanje o stanju životne sredine.
Namera je da se putem ovog projekta podrži primena i sprovođenje Arhuske konvencije i pratećih zakona na području Srbije, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta radi širenja znanja i širenje institucionalne mreže organa lokalne samouprave za primenu zakona proisteklih iz Arhuske konvencije.
Budući da mediji i novinari imaju veoma značajnu ulogu u procesu informisanja građana i povećanja učešća u donošenju za njih važnih odluka, nadamo se da ćete se prijaviti za učešće na ovom treningu .
Na sledećem linku možete preuzeti prijavni formular: http://aarhusns.rs/trening-za-novinare-3/arhus-centar-prijavni-formular-za-novinare2/
Svi zainteresovani treba da svoju prijavu pošalju najkasnije do 10.10.2012. godine ne e-mail: aarhus.novisad@gmail.com
Prijave podnete nakon navedenog datuma nažalost nećemo biti u mogućnosti da razmatramo.
Arhus Centar Novi Sad kao nosilac projekta obezbedio je nadoknadu troškova treninga i njegove organizacije za sve odabrane učesnike.
 
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065/53-93-267 ili putem e-maila aarhus.novisad@gmail.com
Arhus centar Novi Sad
 
Izvor:  Arhus centar Novi Sad
 

Povratak...